COACHNING till privatpersoner

Arbete, hälsa, stresshantering, föräldracoachning, barnuppfostran, livskriser, ADHD/AST, utmanande och svåra vägval i livet, personlig utveckling

Specialistområden

Personlig utveckling, professionsutveckling, NPF, ADHD, stresshantering, Föräldacoaching, föräldrastöd 

Jag kan erbjuda

Jag erbjuder handledning och coaching till enskilda, grupper och team med långsiktiga och kortsiktiga mål. Enstaka coachingsamtal kan erbjudas med kort varsel inom respektive kompetensområde. Min coaching har sin grund i MI och den handledning jag erbjuder har utvecklats ur pedagogisk handledning. Idag bedriver jag även processhandledning enskilt eller i grupp.

Specialkompetenser

Skola, förskola
Barn, ungdomar, tonår, fostran, gränssättning
NPF, lågaffektivt bemötande, att leva/arbeta med ADHD/Autism
Specialpedagogik, elevhälsa
Stresshantering, psykisk hälsa, strategier och struktur i vardagen
Motiverande samtal

Bakgrund och erfarenhet

Högskoleutbildad handledarare, coach och MI-coach
Fil.Kand. Specialpedagogik, HR-konsult, Leg förskollärare, Leg grundskollärare.
Lång erfarenhet av coaching och handledning, som egen företagare och inom skola och elevhälsa
Utbildar personalgrupper i samtalsmetoder, strategier, psykisk hälsa, NPF och känsla av sammanhang.

Författare till böckerna:

”Psykisk ohälsa i skolan. Upptäcka, bemöta och åtgärda” (Studentlitteratur)
”Elevhälsa och Lärarhälsa. Så arbetar vi med känsla av sammanhang i skolan” (Studentlitteratur)

Praktisk information

Jag erbjuder samtal digitalt och per telefon, vardagar, kvällar och helger.

Priser

Privatpersoner 1125 kr inklusive 25% moms 
Rabatt vid bokning av fem coachningtillfällen

Berger utbildning AB Swish: 123 286 51 78

 
INTRESSEANMÄLAN och BOKNING
 
ANSLUTEN TILL BENIFY
 
ANSLUTEN TILL COACHFÖRMEDLINGEN