Magdalena Berger

Vem är berger

Det unika med Berger utbildning 

Med åren har jag kommit att förena min kunskap och erfarenhet inom specialpedagogik, beteendevetenskap, psykiatri och HR till något som huvudsakligen kommit att handla om
Psykisk hälsa, tillgänglighet och känsla av sammanhang (KASAM).

En livslång resa

Verksamhet utifrån barnens behov 

Som ung utbildade jag mig till förskollärare och fick efter ett par år i yrket möjlighet att på egen hand starta upp en deltidsförskola i Pysslingens regi. Att leda och driva en verksamhet utifrån en verksamhetsplan jag själv utformat, gjorde att jag behövde se verksamheten ur ett barnperspektiv på  individnivå samtidigt som jag behövde förhålla mig till förutsättningar på grupp- och organisationsnivå. Som enda pedagog var det helt avgörande att kontinuerligt observera barnen och samspelet mellan dem samtidigt som jag behövde reflektera över min egen roll i detta samspel. Detta för att kunna utveckla ett optimalt pedagogiskt ledarskap. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Att arbeta som ensam pedagog tvingade mig också att finna hållbara lösningar i vardagen. Jag behövde träna min förmåga att ständigt läsa av gruppen och gruppdynamiken och ligga steget före. Jag lärde mig att förutse affektutbrott och allvarligare konflikter. Varje dag var noga förberedd och verksamheten utformades utifrån barngruppen. Om alla barn upplevde dagarna som begripliga, hanterbara och meningsfulla, blev dagarna roliga och hanterbara även för mig. Jag skapade meningsfulla och begripliga stationer för barnen att gå till, när jag som vuxen inte räckte till. Jag lärde mig på så vis att arbeta med tydliggörande pedagogik innan jag visste att begreppet fanns.

"Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag."
Deltagare från konferens för SkolFam och Allmänna Barnhuset

"Magdalena brinner för eleverna och deras rätt till rätt anpassningar. Hon besitter väldigt mycket kunskap som hon gärna delar med sig av till andra. Jag har lärt mig mycket av henne under den tid vi arbetat tillsammans."
Nina Lilja, HR-konsult, Stockholms centrum för ätstörningar

Nyfiken och flexibel konsult

Jag har på sätt och vis aldrig blivit vuxen. Än idag har jag ett barnsligt driv att vilja utforska, undersöka och lära mig nya saker. Jag vill försöka förstå hur saker och ting hänger ihop, jag vill tränga in i det jag inte känner till. Därför har mitt yrkesliv kommit att likna bergsklättring, fast sidledes. Istället för en traditionell karriärstege där varje steg tar mig uppåt på stegen, har min karriär ständigt bjudit på nya, oväntade utmaningar och överraskningar. För andra kan mitt yrkesliv ha tett sig spretigt, men för min del har det alltid funnits ett tydligt fokus mot ett nytt mål. Ett nytt berg fyllt av äventyr,  utforskande och undersökande. Jag har alltid velat pröva nya yrkesroller, anta nya utmaningar. Förr såg man inte med blida ögon på detta sätt att förvärvsarbeta. Idag förstår jag att jag alltid haft en konsult inom mig. Som mycket ung lärde jag mig att kavla upp ärmarna och jobba var jag än befann mig.

Ett undersökande arbete

 Jag fann en lekfull spänning i att anta de utmaningar jag stod inför oavsett om det handlade om att skala potatis eller spela congas på en Konsum-stämma. Mitt driv att undersöka yrkesroller på det här sättet, kan också liknas vid ett wallraffande, även om syftet inte var att avslöja något eller någon. Jag ville helt enkelt bara skaffa mig ett inifrånperspektiv. Det fanns en stark drivkraft och nyfikenhet i att få pröva på så mycket jag bara kunde: Hur är det att sitta i kassan på Coop? Hur känns det att stå framför kunden i korvkioskluckan och fråga ”ska det vara ketchup och senap?” Jag ville veta hur det var att servera på en persisk restaurang i London, ett irländskt frukostkafé. Som marknadsundersökare fick jag veta vad personer på Östermalm hade för tv-vanor, som vårdbiträde på ortopeden fick jag se hur en höftledsoperation gick till. 

"Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner.
Karl Martin Duke, rektor LBS Stockholm Södra 

Biträdande borgarrådssekreterare

Samtidigt som jag studerade till specialpedagog arbetade jag på en behandlingsavdelning inom BUP för att få ökad kunskap i barn- och ungdomspsykiatri. Detta kom också att bli min fördjupning och ämnet för min kandidatuppsats. Men min första arbetsplats efter utbildningen var i Stockholms stadshus. Där hade jag ett stort arbetsrum i min roll som Biträdande borgarrådssekreterare. Min uppgift var att bistå borgarrådet med sakkunskap, ägna mig åt ärendehantering, hantering av motioner samt delta vid beredningsmöten och fullmäktigemöten. Mitt expertområde var skola samt barn och ungdomsfrågor. När borgarrådet inte var på plats, var jag ställföreträdande och hade till uppgift att bemöta allmänheten.

I maktens korridorer

En viktig upptäckt och lärdom som politisk sekreterare var vikten av att beslutsprocesser måste få ta tid. Förslagen som våra politiska företrädare ville förändra, behövde utredas och beredas av tjänstemän och sakkunniga i många led. Detta är något jag fortfarande ser som en nödvändighet även inom organisationsutveckling. Förhastade beslut kan äventyra såväl rättssäkerhet som demokratin på arbetsplatser. Idag ser vi allt oftare att tystnadskulturer bildas och ställer till skada inom offentlig verksamhet. Är vi slarviga med systematik och i relation till lagstiftning kan konsekvenserna bli förödande. Med kunskap inom HR, psykologi och pedagogik kan jag arbeta med de här frågorna. Konsultrollen passar mig som handen i handsken. 

"Magdalena kan omsätta sina kunskaper när hon föreläser så att alla personer i ett rum känner sig inkluderade. Hon använder gärna interaktiva metoder för att göra publiken delaktig. Magdalena engagerar och inspirerar som talare. På ett humoristiskt och lättsamt sätt kan hon resonera och diskutera ”svåra” ämnen och är inte rädd för att ge goda råd och tips hur man kan komma vidare. Magdalena passar som talare och rådgivare för bl.a. team och ledningsgrupper."
Petronella Odhner, rektor ​Internationella Hotell och Restaurangskolan 

Ett kreativt och utforskande med autister 

I rollen som specialpedagog blev min första uppgift att bygga upp en verksamhet för en grupp elever inom det som så då benämndes Träningssärskola. Verksamheten riktade sig till elever med autism. Majoriteten av eleverna uttryckte sig på andra sätt än med ett talat språk. På Broskolan hade jag förmånen att få regelbunden av handledning av Iris Johansson, en välkänd profil och författare som själv var autist och därmed kunde ge oss ett unikt inifrånperspektiv. På Broskolan arbetade jag med TEACCH, det som numera kallas för Tydliggörande pedagogik. I min verksamhet fick eleverna måla. Deras berättelser om målningarna blev till poesi. Målningarna och dikterna blev en utställning i Medborgarhuset i Älvsjö till mångas uppskattning. Mitt första arbete som specialpedagog på Broskolan lade grunden till allt arbete jag sysslat med sedan dess.

Specialpedagog i grundskolan och gymnasiet 

Under många år arbetade jag också som speciallärare i grundskolan. ÄVen där kom jag att få rollen som igångsättare och startade upp små undervisningsgrupper, som senare togs över av andra att förvalta. Allt eftersom skolorna kom att inkludera elever och de små grupperna upplöstes, ägnade jag mig åt färdighetsträning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Under den här perioden fick jag möjlighet att gå ett flertal utbildningar i ämnet och tog del av Stockholms stads stora IT-satsning:  Elevskrivbordet. Min roll som "starter" kom att bli mitt signum. Jag var snart med och startade upp en förskoleverksamhet från grunden för att snart söka mig vidare till en gymnasieskola med endast 60 elever där jag och rektorn byggde upp elevhälsoarbetet från scratch.

"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner." 

Tomas Selin, kommunalråd i Huddine, f.d. ordförande för Förskolenämnden i Huddinge kommun. 
"En av de bästa utbildningar jag deltagit i. En av aspekterna är att du förmedlar ett gemensamt språk vi skulle kunna förhålla oss till, på ett enkelt sätt. Kasam är ju naturligtvis del i det språket."
Jenny Jansson, specialpedaog Lund

HR och rekrytering

På grund av en mögelskada hamnade jag i ett läge där jag behövde komma bort från miljöer med infektionsrisk. Jag hade skickat in min ansökan om lärarlegitimation, men eftersom Skolverket dröjde passade jag på att utforska nya arenor. En längtan fanns att i framtiden starta eget för att kunna handleda skolpersonal. Jag ville gärna ha mer kunskap inom företagande och sökte därför en KY-utbildning och fick senare en examen som konsult i personalrekrytering och HR. Förutom ekonomi och affärsutveckling fick jag djupdyka i arbetsrätt, intervjuteknik, coachning, ledarskap och mångfaldsfrågor. Jag kom därefter att arbeta på  bemanningsföretag som rekryterare och headhunter och fick träning i att förhandla med internationella storkunder. Som HR-konsult på Skatteverket fick jag kunskap om lagstiftning i offentlig verksamhet. 

Tiden var mogen för företag 

Pappa var företagare, farmor var företagare, farmors pappa grundade Bergers åkeri i Nynäshamn. Åkeriet finns inte kvar men Bergers backe känner alla Nynäshamnare till. Jag ville också starta företag men i min generation var det vanligt att välja en tryggare väg inom offentliga sektorn. Men mina tre barn som startade företag redan vid 18 år. Jag blev inspirerad och 2018 var det min tur. Det hade då hunnit gå sju år sedan jag avslutat min HR-utbildning. Eftersom jag ville handleda gick jag en MI-utbildning och en handledarutbildning. Men även om det var handledning jag ville ägna mig åt så tog företaget en annan riktning. Just där och då formades en bok i mitt huvud och resultatet av den kom att forma innehållet i den verksamhet jag driver i dag. Det var bara att vara tacksam och ta emot. Allt har sin tid. Idag handleder och coachar jag i hög utsträckning. Något jag verkligen älskar.

Magdalena är, förutom en trevlig och jordnära kollega, en ambitiös, framåt och intresserad person som har lätt för att knyta kontakter och skapa långsiktiga relationer på alla nivåer. Detta var en förutsättning i Magdalenas roll som rekryterare och headhunter, där hon på ett framgångsrikt sätt skötte kontakt med såväl kandidater som kunder. 
Elin Jerklind Dybeck HR & Growth Consultant


"Magdalena har visat stort prov på kreativitet och kompetens. Att arbeta som headhunter inom rekryteringsbranschen innebär ständigt snabba förändringar och det ställs krav på självständighet, flexibilitet samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Dessa krav har Magdalena väl levt upp till. Då Magdalena dessutom har ett trevligt sätt, är ansvarsfull, lojal, pålitlig, är det med stort nöje vi ger henne våra bästa rekommendationer." 

Ira Isaksson, Isaksson rekrytering & bemanning AB

En ny roll som författare

För länge sedan, närmare bestämt 2007, skrev jag en bok om Psykisk ohälsa, som jag försökte få utgiven. Svaren från förlagen var positiva ”men tiden var inte mogen än”, skrev de. Fröet fortsatte att gro och 2018 hade jag en idé som jag presenterade för Studentlitteratur, en bok för lärare och skolpersonal. Syftet var att öka kunskapen om psykisk ohälsa inom skolan. Det ville jag göra genom att låta skolungdomar, drabbade av psykisk ohälsa, ge sitt perspektiv på skolan. Mer om boken finns att läsa HÄR

"Viktigaste boken jag läst. Den handlar om de mest sårbara, de som har det tuffast, de som inte får rätt hjälp, de som bara blir fler och fler." Joanna Långberg, miljökonsult Kodeda Konsulter AB 

”Lättläst, gripande, informatiov och oerhört bra! En bok som behövs, jag vet inget liknande." 
Annette Strömbäck, leg. lärare, specialpedagog, Specialpedagogbolaget
Nu har du läst lite om mig och min historia. Kanske har du varit inne på sidan med referenser och sett foton från Vinterviken där jag bor och promenerar med mina två hundar varje dag. Doris och Dante är två vallhundar av rasen Shetland Sheepdog. De älskar att få springa lösa i skogen och busa. 

När jag har tid och möjlighet umgås jag med mina barnbarn. Tre stycken har det blivit. Högt värderade intressen vid sidan av psykologi och samhällsfrågor är film, litteratur, konst och musik. Förr spelade jag i band, sjöng i kör och målade men det blir det inte tid till numnera, med företag, skrivande och hundar. 

Scrollar du ner lite till kan du gå in och kika på mitt CV på Linkedin, eller så skriver du dina kontaktuppgifter så hör jag av mig. 

Magdalena.