Vad erbjuder vi?

Kärnverksamheten

Berger Utbildning & Handledning har sin kärnverksamhet inom psykisk hälsa och välmående och erbjuder föreläsningar, handledning och privat coaching.

Grundfilosofin baserar sig på vetenskapliga teorier inom psykologi, pedagogik och psykiatri.

Följ gärna Berger Utbildning & Handledning på sociala medier