Vad erbjuder Berger

Psykisk hälsa & Känsla av sammanhang 

Berger Utbildning & Handledning har sin kärnverksamhet inom psykisk hälsa och tillgänglighet och erbjuder skräddarsydda och hållbara lösningar för skola, förskola och andra verksamheter som önskar bredda och fördjupa sin kompetens eller vill ha experthjälp vid förändrings- och utvecklingsarbete. 


Grundfilosofin baseras på vetenskapliga teorier inom psykologi, pedagogik och psykiatri. 


"Friskfaktorer och tillgänglighet bör vara den röda tråden i allt förändringsarbete! 
Genom att eftersträva Känsla av sammanhang (KASAM) skapar vi hållbara, hälsosamma och utvecklande miljöer för såväl lärande som arbete." /Magdalena Berger


Samtal är värdefulla. Slå gärna en signal och låt mig höra vad just ni vill utveckla! Telefonnumret ser du nedan!