EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD

För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner.

Föreläsningar
Utbildningar
Elevhälsostöd
Handledning


Extra anpassningar och särskilt stöd kan bokas som heldag eller halvdag

Utbildningen som erbjuds som hel- eller halvdagsutbildning vänder sig främst till lärare men kan anpassas för elevhälsoteam och rektorer

Beroende på längd får du kunskap om: 
 • Lagar och styrdokument
 • Skillnaden på extra anpassningar och särskilt stöd
 • Gruppkartläggningar
 • Grupporienterat elevhälsoarbete
 • Tidiga insatser
 • Det salutogena synsättet
 • Hur samverkan mellan lärarkollegiet och Elevhälsoteamet kan bedrivas
 • Vikten av samsyn
 • Extra anpassningar 
 • Tillgänglighet och inkludering
 • Tydliggörande pedagogik
 • Om hur du kan skapa balans mellan ett förebyggande förhållningssätt samtidigt som du inte ger avkall på utredning om särskilt stöd
   

 
För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner. Oavsett det är tillfälles inspiration eller som del av en längre process. Tomas Selin, ordförande för Förskolenämnden (FSN) i Huddinge kommun

Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Magdalena har föreläst kring vad elevhälsa är på en skola med fokus på inkludering. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med tydliga inslag av faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs.