LÄRARHÄLSA - Så arbetar vi med KASAM i skolan

Friska och välmående lärare är en förutsättning för de krav som skolan ställs inför idag. I takt med att de organisatoriska och nationella kraven på högre måluppfyllelse, högre närvaro och mer omfattande anpassningar till enskilda elever ökar fordras också nya metoder och ny kunskap för att förbättra lärares arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Allt hälsoarbete och arbetsmiljöarbete kräver systematik, kunskap och verktyg. Den här utbildningen presentera en modell för ett sådant arbete.

Förebygga stress och utmattning

På senare år har förväntningarna och kraven på personal inom pedagogiska verksamheter ökat snabbt till något som för många leder till stress och utmattning. Detta påverkar i högsta grad elevhälsoarbetet.

KASAM - Känsla av sammanhang

Den här föreläsningen delar med sig av de nycklar lärare behöver för att undvika skadlig stress och hålla sig friska och välmående. Föreläsningen bygger på boken Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan (Studentlitteratur AB) men kan vara till stor nytta för personal i andra pedagogiska och människovårdande verksamheter.

Utbildningsform

Utbildningen erbjuds som heldagsutbildning, halvdagsutbildning och processutbildning över tid. Du kan även boka utbildningen som föreläsning för event och som webbutbildning. 

Detta får du om du väljer en heldag:

 • Hur vi kan arbeta med KASAM som modell för att förebygga ohälsa
 • Hur vi kan arbeta med KASAM som modell för att förenkla tillgänglighetsarbetet och därmed reducera stress
 • Syftet med det salutogena synsättet och hur vi arbetar salutogent rent konkret
 • Krav-kontroll-stöd-modellen som evidensbaserad modell för att förebygga stress
 • Friskfaktorer och riskfaktorer i arbetslivet
 • Duktighetsfällan och offerkoftan
 • Gränssättning och strategier för gränssättning
 • Hands On-tips, verktyg och möjlighet till reflektion
Tid ges till korta reflektionsstunder i par varvat med vetenskapligt baserade videoklipp som ger en extra dimmension åt innehållet.
 
JAG ÄR INTRESSERAD OCH VILL VETA MER

Processutbildning

Processutbildning kan ske på olika sätt:
 • Kick off med heldagsutbildning och upplägg för eget självständigt arbete och uppföljning.
 • Återkommande utbildning under exempelivs halvdagar med lästid och uppgifter emellan.
 • Konsultativt stöd vid eget upplägg och läsning av boken och en avslutande föreläsning med diskussion och workshop.

Exempel på skolor som arbetat systematiskt med någon av böckerna som stöd i ett processarbete är Idrottsgymnasiet i Örebro, Tumba gymnasium i Stockholm, Djurgymnasiet i Stockholm och ett flerta elevhälsoteam runt om i landet. 

Recensioner efter processutbildning

Regelbundna utbildningsträffar med bokläsning, föreläsningar och workshop:
 
I en fortbildningssatsning på gymnasieskolan jag arbetar valde jag ”psykisk hälsa” som inriktning - och jag ångrar inte att jag gjorde det, tvärtom. Jag har i tio år arbetat med begreppet KASAM som grundläggande princip i mitt yrke och blir mer och mer övertygad om att det bör vara ett grundfundament för hela skolans organisation. Berger lät oss arbeta med begreppet, på ett varierat och tryggt sätt, i utbildningsgruppen. Hon påminde oss om viktiga begrepp som bör ingå i skolans hälsoarbete, vilka som ansvarar för hälsoarbetet, vi pratade om framkomliga vägar i det systematiska arbetet med elev- och lärarhälsa och vi läste och arbetade med klokheterna i Bergers bok ”Elevhälsa och lärarhälsa”. Mest givande var att jag fick tid att samtala med kollegor om psykisk hälsa - på vår skola. Välinvesterad tid och jag tog bl.a. med mig kasam som utvärderingsverktyg, för eleverna, in i klassrummet efter utbildningen. Caroline Hellström, Gymnasielärare, Tumba gymnasium.


Utbildning med bokläsning och påfyllning med heldagsutbildning: 

(1 mindre nöjd, 5 mycket nöjd)
Hur nöjd är du med fortbildningen? 5
Hur nöjd är du med fortbildarens insats? 5
Kan du tänka dig att rekommendera denna utbildning till andra rektorer/skolor? Ja
Motsvarade utbildningen medarbetarnas/deltagarnas förväntningar? Ja vi är nöjda.
Tillgängligt, lättsamt och hög kompetens.
På vilket sätt kommer fortbildning att påverka ert arbete?  "Vi arbetar vidare med böcker och samtalar regelbundet om detta tema."
Var det något ni saknade?  "Nej inte utifrån vad som utlovats"

"Jag vill tillägga att vi valde att innan fortbildningen köpa in Magdalenas böcker vilket gjorde upplevelsen ännu mycket bättre eftersom vi hade läst och arbetat med dessa."