Lärarhälsa - Så förebygger vi psykisk ohälsa hos skolpersonal

På senare år har förväntningarna och kraven på personal inom pedagogiska verksamheter ökat snabbt till något som för många leder till stress och utmattning. Detta påverkar även arbetet med eleverna, barnen, de boende eller brukarna. Den här föreläsningen ger lärare och annan personal de nycklar de behöver för att undvika skadlig stress och hålla sig friska och välmående. Föreläsningen bygger på boken Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan men kan vara till stor nytta för alla som arbetar med människor (Studentlitteratur).

Intresseanmälan