Lärarhälsa - En förutsättning för elevhälsa

På senare år har förväntningarna och kraven på personal inom pedagogiska verksamheter ökat snabbt till något som för många leder till stress och utmattning. Detta påverkar i högsta grad arbetet med att stärka elevers självkänsla och lärande vilket är en förutsättning för att elever ska må bra. Elevers lärande leder till hälsa och hälsa leder till lärande och förmågan att kunna ta till sig ny kunskap. Den här föreläsningen delar med sig av de nycklar lärare behöver för att undvika skadlig stress och hålla sig friska och välmående. Föreläsningen bygger på boken Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan men kan vara till stor nytta för alla som arbetar med människor (Studentlitteratur).

Intresseanmälan