PSYKISK HÄLSA OCH EN VÄLMÅENDE ARBETSPLATS

Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas idag av psykisk ohälsa. Den här föreläsningen har som sitt främsta syfte att vara startskottet till att skapa en en förändring på er arbetsplats!

Med hjälp av verktyg, strategier och en handgriplig plan för det hälsofrämjande arbetet kommer ni inte bara att må bättre, ni kommer dessutom uppleva att det blir betydligt mycket roligare och mer meningsfullt att gå till jobbet.

Vad menar vi när vi säger att vi ska främja hälsa och förebygga arbetrelaterad ohälsa? Och hur gör vi rent konkret?

Förenkla, konkretisera och definiera!

Allt arbete som kräver att du är systematisk och arbetar långsiktigt kräver också att du någon gång kommer igång. Eller så har vi kommit igång men kommer inte vidare. Min erfarenhet är att hur vi än gör, så gör vi det för svårt för oss. Därför vill jag alltid börja med att förenkla, konkretisera och definiera vad vi egentligen menar när vi pratar om att förebygga psykisk ohälsa.

För att ny kunskap ska leda till förändring krävs det att vi ställer frågor till oss själva:

 • Hur kan jag ta hand om mig och min hälsa?
 • Vad behöver jag för verktyg och strategier för att skydda mig från stress?
 • Hur kan jag sätta gränser i vardagen så att jag håller bättre för påfrestningar? 
 • Vilka riskfaktorer ska jag tänka på?
 • Vad har jag för behov och hur uttrycker jag dessa till min omgivning? 
 • Hur arbetar jag med arbetsrelaterade friskfaktorer?
 • Hur stärker jag min KASAM (Känsla av sammanhang) och varför ska jag göra det?

50 års forskning

Att bygga upp och stärka sin KASAM har genom decennier av forskning visat sig vara ett mycket effektivt skydd mot fysisk och psykisk ohälsa. Vi ska främja hälsa och upptäcka signaler på arbetsrelaterad ohälsa i tid, inte vänta till ohälsan är ett faktum. Att arbeta förebyggande med friskfaktorer innebär att vi har ett salutogent fokus. Det är inte bara vad Folkhälsomyndigheten propagerar utan också så vår lagstiftning formuleras i Arbetsmiljölagen och Skollagen och vad WHO betonar globalt.   

Friskfaktorer

Därför fokuserar denna utbildning på det salutogena, dvs. på friskfaktorer och hur var och en kan stärka sin KASAM. Men du får också förslag på hur ni på er arbetsplats kan arbeta med KASAM i organisationen för att skapa en mer välmående arbetsplats med friska medarbetare och framgångsrika resultat som en följdeffekt på det. En win-win-situation för alla. 

Detta får du med dig:  

 • Kunskap om friskfaktorer
 • Strategier för att hantera stress
 • Kunskap om hur du kan återhämta dig i vardagen
 • Tips på hur du kan använda dig av KASAM som hälsomodell
 • Tips på hur du kan förebygga psykisk ohälsa
 • Kunskap om hur du kan stärka din begriplighethanterbarhet och meningsfullhet i arbetsvardagen
 • Konkreta verktyg som bygger på omfattande forskning: Krav-kontroll-stödmodellen 
 • Kunskap om de åtta arbetsrelaterade friskfaktorerna 
 • Kunskap om riskfaktorer, "Duktighetsfällan" och "Offerkoftan" som kan förgifta en hel arbetsplats
 • Konkreta strategier och övning i att sätta gränser 
 • Kunskap om hur du stärker din självkänsla och skapar delaktighet och arbetsglädje
   
Jag fick möjlighet att lyssna på en föreläsning som Magdalena höll om psykisk ohälsa och hälsa. En inspirerande föreläsning där Magdalena delade med sig av handfasta råd, fick publiken delaktig och på ett genuint sätt delade med sig av sina egna erfarenheter. Efter föreläsningen snurrade huvudet av många positiva och hoppfulla känslor. / Denice Fallsdalen, ekonom, Plånbokssmart.

Utbildningen bygger på omfattande forskning och har till syfte att förutom kunskap också förmedla hopp, engagemang och inspiration. Kan bokas som halvdag och heldag, samt föreläsning vid event. 
 
BOKA REDAN IDAG