KASAM - Främja psykisk hälsa i arbetslivet 

Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas av psykisk ohälsa. Den här föreläsningen är startskottet till att skapa en en förändring och en handgriplig plan för det hälsofrämjande arbetet.


Denna föreläsning är en fördjupning i KASAM – Känsla av sammanhang – som en arbetsmodell och ett verktyg för att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Dock kan man ha stor nytta av föreläsningen även som enskild medarbetare för att tillförskansa sig strategier i vardagen.

KASAM har länge visat på en suverän framgång i att stärka det friska och välfungerande. Mängder av forskning visar att stressnivåer sjunker om organisationen helhjärtat går inför ett arbete utifrån KASAM och ett salutogent förhållningssätt. I den här föreläsningen får du såväl fördjupad teori som praktiska verktyg som du själv kan använda dig av i din vardag med syfte att må bättre och nå ett bättre välbefinnande.  

Föreläsningen fokuserar på:  
 • KASAM – Introduktion  
 • Aaoron Antonovsky. 
 • Det salutogena och hälsofrämjande synsättet.  
 • Hur relaterar vi begriplighethanterbarhet och meningsfullhet till arbete? 
 • KASAM som hälsofrämjande arbetsmodell på lednings- och organisationsnivå. 
 • KASAM som hälsofrämjande arbetsmodell på grupp- och individnivå. 
 • Enkla kartläggningsmodeller inspirerade av KASAM. 
 • Framgångsrika resultat av arbete och om hur kortisolnivåer ökar med KASAM. 
 • Krav-kontroll-stödmodellen, en hälsofrämjande arbetsmodell inspirerad av KASAM.  
 • Att känna brist på hanterbarhet och hur det riskerar att leda till ohälsa och att man som medarbetare sig som ett offer för omständigheter. 
 • Stress i relation till hälsofrämjande förhållningssätt.  
 • KASAM som arbetsmodell för delaktighet och arbetsglädje. 
Kostnadsfritt samtal