Psykisk ohälsa i skolan

Magdalena Berger är leg. F–9-lärare och har en fil.kand. i specialpedagogik. Dessutom är hon utbildad handledare, MI-coach och HR-konsult och anlitad föreläsare. Hon har varit verksam specialpedagog och speciallärare i skolan i mer än två decennier. Under lika lång tid har hon varit aktiv och engagerad i frågor som rör personer med psykisk ohälsa.

Upptäcka, bemöta och åtgärda

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig.

Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan, dels av längre intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Samtalen och intervjuerna följs av författarens sammanfattande observationer och reflektioner, vilka vägleder läsaren genom boken och gör den lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation.

Psykisk ohälsa i skolan riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, liksom andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, kan ha god nytta av boken. Dessutom kan Psykisk ohälsa i skolan ge intresserade vårdnadshavare ett lättillgängligt inifrånperspektiv om skolans elevhälsoarbete.


Köp boken via Adlibris

Köp boken via Bokus

Köp boken via Studentlitteratur

Köp boken via Akademibokhandeln