Referenser

Magdalena höll vid två tillfällen en föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa för oss i Narkolepsiföreningen och vi var mycket nöjda. Hon var väldigt flexibel och anpassade sin föreläsning efter våra medlemmars behov.

Åsa Holmberg, Narkolepsiföreningen, 2019-11-10"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. Oavsett roll gav Magdalena oss verktygen för att göra undervisningen bättre för alla elever. Genom att identifiera styrkor och möjligheter kan hon få en lärare att göra en anpassning som är avgörande för en eller få elever, men som stärker hela gruppen.

Jag tror att de flesta som arbetat som lärare bollat med massvis av individuella anpassningar och känt sig otillräckliga i klassrummet. I det läge svensk skola befinner sig i med lärarbrist, och när resurser aldrig kommer vara oändliga, så är inkludering både en praktisk nödvändighet och det bästa för väldigt många elever med behov av stöd och utmaningar.

För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner. Oavsett det är tillfälles inspiration eller som del av en längre process." 

Tomas Selin, ordförande för Förskolenämnden (FSN) i Huddinge kommun, 2019-11-09
 

Jag fick möjlighet att lyssna på en föreläsning som Magdalena höll den 2 november om psykisk ohälsa och hälsa. En inspirerande föreläsning där Magdalena delade med sig av handfasta råd, fick publiken delaktig och på ett genuint sätt delade med sig av sina egna erfarenheter. Efter föreläsningen snurrade huvudet av många positiva och hoppfulla känslor.

Denice Fallsdalen, Plånbokssmart, 2019-11-03
"En interaktiv, inspirerande och matnyttig föreläsning om elev- och lärarhälsa, ur såväl hisoriskt som samtida perspektiv, med flera konkreta verktyg för att kartlägga och förbättra sitt välmående på arbetsplatsen. Riktigt bra, lagom personlig och verkligen proffsig föreläsare som lägger ribban helt rätt. Alla jag pratade med efter föreläsningen tyckte att den var jättebra och kände sig peppade". 

Frida Jörgensen, lärare Bromma gymnasium 2019-06-14Vi bokade Magdalena i samband med en studiedag med fokus på extra anpassningar för personalen på 3 skolor i Stockholmsområdet. Innehållet var väl anpassat för personalgruppen där förkunskaperna varierade. Föreläsningen innefattade 3 delar vilket vi uppskattade mycket. Den första delen handlade om olika diagnoser/behov, den andra om vilka anpassningar som kunde vara lämpliga och den tredje delen var en ”hands on-workshop” där personalen ämnesvis fick arbeta med att utforma uppgifter utifrån elevgruppen på skolorna. Denna dag blev ett avstamp i vårt arbete med extra anpassningar och vi följde sedan upp detta under fler studiedagar och genom auskultationsprojekt under året. Så här i efterhand hade vi gärna tagit in Magdalena vid fler tillfällen under året eller haft henne med som konsult för att driva utvecklingen under året men så blev tyvärr inte fallet.

Gustaf Berg, rektor Yrkesgymnasiet Thoréngruppen, 2018-11-09 Magdalena är en kraftfull och kunnig föreläsare som fortbildat hela personalgruppen gällande psykisk ohälsa, NPF, lagar och förordningar samt likabehandlig. Genom hennes engagemang och kunnighet har vår skola kommit långt i det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa.

Magdalena kan omsätta sina kunskaper när hon föreläser så att alla personer i ett rum känner sig inkluderade. Hon använder gärna interaktiva metoder för att göra publiken delaktig. Magdalena engagerar och inspirerar som talare. På ett humoristiskt och lättsamt sätt kan hon resonera och diskutera ”svåra” ämnen och är inte rädd för att ge goda råd och tips hur man kan komma vidare med elevgrupper eller individer i behov av anpassningar och stöd. Magdalena passar som talare och rådgivare för EHT team, ledningsgrupper och lärare.

2018-11-16 Petronella Odhner, rektor ​Internationella Hotell och Restaurangskolan
 Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Magdalena har föreläst kring vad elevhälsa är på en skola med fokus på inkludering. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med tydliga inslag av faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs.
 
Magdalena har också coachat och handlett lärare och EHT-personal och genom ett inkännande sätt men med tydliga krav visat på sätt att förändra praktiken för att hjälpa de elever som behöver det som mest. Magdalena visar, i både praktik och teori, exempel på lågaffektivt bemötande. Ett stor kunnande inom motiverande samtal kommer till användning både i skolans vardag men även genom handledning och föreläsning för kollegor.

Klara Lundin, Biträdande rektor Hermods (Klara teoretiska gymnasium) 2018-11-09Magdalena har varit anställd på Perido Skills AB under två olika perioder. Under den ena hade Magdalena en visstidsanställning och arbetade som rekryterare hos den externa kunden Skatteverket, och under den andra hade Magdalena en tidsbegränsad visstidsanställning och arbetade som kommunhandläggare på Stocksholms Stads Serviceförvaltning. Magdalena är en person som sprider mycket värme omkring sig och är duktig i mötet med människor, såväl internt som externt. Samarbetet har fungerat mycket bra med Magdalena och kunderna har varit nöjda med hennes arbete.

Jenny Sandelin, Konsultchef, Perido AB 2012-07-04 Magdalena har visat stort prov på kreativitet och kompetens. Att arbeta som headhunter inom rekryteringsbranschen innebär ständigt snabba förändringar och det ställs krav på självständighet, flexibilitet samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Dessa krav har Magdalena väl levt upp till. Då Magdalena dessutom har ett trevligt sätt, är ansvarsfull, lojal, pålitlig, är det med stort nöje vi ger henne våra bästa rekommendationer. 

Ira Isaksson, VD och grundare, Isaksson rekrytering & bemanning AB 2011-10-01 Magdalena och jag arbetade tillsammans på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Magdalena började sin karriär inom HR hos oss, och fick efter mycket god genomförd praktik (LIA) ett erbjudande om fortsatt anställnings på bolaget. Magdalena är, förutom en trevlig och jordnära kollega, en ambitiös, framåt och intresserad person som har lätt för att knyta kontakter och skapa långsiktiga relationer på alla nivåer. Detta var en förutsättning i Magdalenas roll som rekryterare och headhunter, där hon på ett framgångsrikt sätt skötte kontakt med såväl kandidater som kunder.

Elin Jerklind, Elin Jerklind Consulting AB 2011-12-08 Broskolan är en träningsskola för elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning och tillhör Ävlsjö stadsdel. De senaste åren har Magdalena Berger arbetat med bild och ordnade hösten 2000 en fantastisk utställning på Medborgarkontoret i Älvsjö. Magdalena är mycket engagerad i sitt arbete, drivande och med stor ambition att göra sitt allra bästa, vilket också resultatet visar. Magdalena har också under en tid varit ordförande i skolans Elevinformationsgrupp. Magdalena Berger har mycket god hand med elever och föräldrar, är samarbetsvillig och lojal, en omtyckt kollega och ställer alltid upp med arbetsinsatser och hjälp vid behov. Sammanfattningsvis anser jag att Magdalena Berger med stort ansvarskännande och skicklighet alltid utfört sitt arbete som specialpedagog på Broskolan på det bästa sätt som möjligt är.

Inger Braun, Bitr. rektor. Broskolan träningssärskola, Herrängens rektorsområde 2002-04-30 Magdalena har startat upp vår förskolas lekskoleverksamhet hösten – 93 och har sen dess bedrivit en utomordentligt bra verksamhet där barn, föräldrar och jag som chef är mycket nöjda. Magdalena har utfört ett seriöst arbete där hon många gånger har visat prov på en lyhördhet och en god människokännedom. Hon har arbetat med struktur och analys som metod och hon är en skicklig pedagog. Därutöver är hon glad, rolig och har en kreativt som hon gärna delar med sig av. Hon har varit en mycket omtyckt medarbetare! Magdalena har hela tiden sökt utveckling och har alltud funnit egna utmaningar i stort och i smått i sin yrkesutövning. Jag vill med glädje rekommendera henne till framtida bedrifter!

Kjersti Nilsson, Förskolechef, Pysslingen Förskolor 1995-06-15,