Vem är Berger?

Psykiatri, pedagogik & HR
Att försöka sammanfatta min bakgrund är lite av en utmaning eftersom jag hunnit med så pass mycket, samtidigt som jag fördjupat mig inom dessa områden. Det som är signifikant för min konsultfirma och profil är att jag nu förenar dessa utbildningar och kompetenser till en egen inriktning som är unik i sitt slag. En sammanslagning av specialpedaogik, beteendevetenskap, psykiatri och Human Resources till något som huvudsakligen handlar om psykisk hälsa och inkludering. 

Bakgrund som pedagog
Som ung utbildade jag mig till förskollärare, med behörighet att undervisa i årskurs 1-9 i ämnena svenska, engelska och matematik. Jag startade upp en deltidsförskoleverksamhet från grunden, i Pysslingen Förskolors regi, som jag drev och ansvarade för under ett par år. Förutom pedagogisk erfarenhet från skola och förskola har jag en bakgrund inom sjukvården och äldrevården.

Specialpedagog med fördjupning i psykisk ohälsa
Jag började läsa specialpedagogik 1994. Som specialpedagog/speciallärare ville jag verka för att motverka orättvisor i samhället. Jag hade tidigt ett fokus på psykisk ohälsa i skolan. Som specialpedagog har jag arbetat många år i grundskolan, gymnasiet och förskolan men också fem år i särskolan med elever med AST, samt i resursklass, även där med elever med NPF. Jag har undervisat både klasser, mindre grupper och enskilda elever. Min fördjupning i utbildningen och efteråt har kommit att handla om barn- och ungdomsdepression och psykisk ohälsa i skolan.

Behandling BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)
För att skaffa mig fördjupad kunskap och erfarenhet inom det som intresserade mig särskilt valde jag också en tid att arbeta som behandlande mentalskötare på en ungdomspsykiatrisk avdelning (BUP). Jag ville lära mig mer, läste fördjupning i sårbarhetsfaktorer hos barn- och ungdomar och skrev min kandidatuppsats om barn- och ungdomsdepression. Numera är jag också inriktad på att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Vid sidan av mitt arbete som föreläsare och författare är jag styrelseledamot i två föreningar som arbetar för att främja psykisk hälsa. En brukarförening samt paraplyorganisationen NSPH, Nationell Samverkan för Mental Hälsa. 

Utbildning och erfarenhet som HR-konsult
Dessutom har jag en bakgrund som HR-konsult och rekryterare. Jag har arbetat som rekryterare både i den privata sektorn och på statlig myndighet. Därtill har jag arbetat som servicehandläggare på Kontaktcenter Stockholm och som Biträdande borgarrådssekreterare åt barn- och ungdomsborgarrådet i Stockholms stadshus.

The link between science & ordinary people 
I min bransch är det vanligt att följa trender. En ny metod, ett ny kunskapsområde och ingen vill missa det allra senaste. I brist på tydligt ledarskap är det lätt att glömma vikten av att hålla sig till vetenskap och evidens. Det är dock inte alltid lätt. Vill du vara säker på att din utbildning/föreläsning/handledning är förankrad i vetenskap och forskning är du i goda händer när du anlitar Berger Utbildning & Handledning som har en lång och gedigen akademisk utbildning och alltid är vetenskapligt förankrad. 

Visa CV