Vem är Berger?

Kärnverksamheten - pedagogik, psykiatri & HR
Att sammanfatta min bakgrund är en utmaning eftersom jag gjort många olika saker, samtidigt som jag fördjupat mig inom flera av dessa områden. Det som är signifikant för min profil är att jag förenar allt till en egen inriktning som är unik i sitt slag. En fusion av specialpedaogik, beteendevetenskap, psykiatri och HR, som huvudsakligen kommit att handla om psykisk hälsa, inkludering och tillgänglighet. 

Bakgrund som pedagog
Som ung utbildade jag mig till förskollärare, med behörighet att undervisa i årskurs 1-9 i ämnena svenska, engelska och matematik (leg.lärare). Hösten 1993 startade jag en lekskoleverksamhet. Förutom pedagogisk erfarenhet från förskola, grundskola, särskola och gymnasium har jag även arbetat inom sjukvården och äldreomsorgen i många år.

Specialpedagog med fördjupning i psykisk ohälsa
Min specialpedagogiska karriär inleddes 1994. Som specialpedagog och speciallärare ville jag motverka orättvisor i samhället. Vid den tidpunkten var det relativt få inom skolan som pratade om psykisk ohälsa. Då jag själv var väl insatt i psykiatri och engagerad i föreningsliv med anknytning till psykisk ohälsa ledde det till att min utbildningsfördjupning kom att handla om barn- och ungdomsdepression och sårbarhetsfaktorer hos barn. 

Många år som specialpedagog
Som specialpedagog har inriktningarna därefter varierat. Under många år arbetade jag i särskolan med elever med AST samt i en resursklass med elever med AST. Dessutom har jag arbetat som speciallärare i grundskolan med fokus på elever med dyslexi och språkstörning. De senaste åtta åren har jag arbetat i gymnasiet, då mestadels på organisationsnivå. 

Utbildning och erfarenhet som HR-konsult
2010 tog jag en paus från skolan och utbildade mig till HR-konsult och rekryterare och arbetade i såväl privat sektor som på statlig myndighet. Även arbetet som servicehandläggare på Kontaktcenter Stockholm, Serviceförvaltningen i Stockholms stad blev en lärorik erfarenhet liksom arbete som Biträdande borgarrådssekreterare åt barn- och ungdomsborgarrådet i Stockholms stadshus. När jag under en tid arbetade på en behandlingsavdelning inom BUP fick jag fördjupad kunskap och erfarenhet om hur riktigt svåra psykiatriska diagnoser drabbar ungdomar.

Handledning och coach
Som specialpedagog har jag handlett såväl lärare och assistenter som andra yrkeskategorier. Jag har bedrivit enskild handledning och handledning i grupp, ibland kortare perioder med ett tydligare målfokus och ibland processinriktad handledning över tid. 

Betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet
Inom skolan och många branscher är det vanligt att följa trender. En ny metod, ett nytt kunskapsområde och ingen vill missa det allra senaste. Av olika skäl kan man ibland glömma vikten av att hålla sig till vetenskap och evidens. Det är dock inte alltid lätt. Vill du vara säker på att din utbildning/föreläsning/handledning är förankrad i vetenskap och forskning är du i goda händer när du anlitar Berger som har en lång och gedigen akademisk utbildning och alltid levererar tjänster som är vetenskapligt förankrade i samklang med rådande styrdokument. 

Visa CV