Vem är Berger?

Kärnverksamheten - pedagogik, psykiatri & HR
Att sammanfatta min bakgrund är en utmaning eftersom jag gjort många olika saker, samtidigt som jag fördjupat mig inom många av dessa områden. Det som är signifikant för min profil är att jag förenar dessa kompetenser till en egen inriktning som är unik i sitt slag. En fusion av specialpedaogik, beteendevetenskap, psykiatri och HR, som huvudsakligen kommit att handla om psykisk hälsa, inkludering och tillgänglighet. 

Bakgrund som pedagog
Som ung utbildade jag mig till förskollärare, med behörighet att undervisa i årskurs 1-9 i ämnena svenska, engelska och matematik (leg.lärare). Hösten 1993 startade jag en lekskoleverksamhet som jag drev i Pysslingen Förskolors regi. Förutom pedagogisk erfarenhet från förskola, grundskola, särskola och gymnasium har jag även arbetat inom sjukvården och äldreomsorgen i många år.

Specialpedagog med fördjupning i psykisk ohälsa
Min specialpedagogiska karriär inleddes 1994. Som specialpedagog/ speciallärare ville jag motverka orättvisor i samhället och eftersom jag då levt med en psykiatrisk diagnos en stor del av mitt liv var det tydligt för mig redan vid millenieskiftet att många elever med psykisk ohälsa inte fick det stöd de var i behov av. Vid den tidpunkten var det relativt få inom skolan som pratade om psykisk ohälsa vilket ledde till att jag såg det som min uppgift att göra något åt detta. Därför kom min utbildningsfördjupning att bli barn- och ungdomsdepression. 

Många år som specialpedagog
Som specialpedagog har inriktningarna därefter varierat. Under många år arbetade jag i särskolan med elever med autism samt i en resursklass med elever med olika typer av NPF. Dessutom har jag arbetat som speciallärare i grundskolan med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och språkstörning. De senaste sex åren har jag arbetat i gymnasiet och då mestadels på organisationsnivå. 

Utbildning och erfarenhet som HR-konsult
2010 tog jag en paus från skolan och utbildade mig till HR-konsult och rekryterare. Det var ett par spännande år och jag lärde mig mycket som rekryterare och coach i såväl den privata sektor som på statlig myndighet. Även arbetet som servicehandläggare på Kontaktcenter Stockholm, Serviceförvaltningen i Stockholms stad blev en lärorik erfarenhet liksom arbete som Biträdande borgarrådssekreterare åt barn- och ungdomsborgarrådet i Stockholms stadshus.

Behandling BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)
För att skaffa mig fördjupad kunskap och erfarenhet om hur psykisk ohälsa drabbar ungdomar valde jag en tid att arbeta som behandlande mentalskötare på en ungdomspsykiatrisk avdelning (BUP). Sedan några år tillbaka är jag också inriktad på att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Vid sidan av mitt arbete som föreläsare, författare och specialpedagog handleder jag regelbundet personal i skolan. Jag erbjuder också coaching, handledning och konsultation till personal inom andra verksamheter. 

Betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet
Inom skolan och många branscher är det vanligt att följa trender. En ny metod, ett nytt kunskapsområde och ingen vill missa det allra senaste. Av olika skäl kan man ibland glömma vikten av att hålla sig till vetenskap och evidens. Det är dock inte alltid lätt. Vill du vara säker på att din utbildning/föreläsning/handledning är förankrad i vetenskap och forskning är du i goda händer när du anlitar Berger Utbildning & Handledning som har en lång och gedigen akademisk utbildning och alltid levererar tjänster som är vetenskapligt förankrade i samklang med rådande lagstiftning. 

Visa CV