Tillgängliga arbetsplatser

​Synen på kompetens och urval i rekryteringsprocessen har förändrats de senaste åren och idag inser vi att vi behöver möta arbets- och kompetensbrist med tillgänglighet

Vi behöver också arbeta inkluderande för att kunna behålla personal som är i risksonen för psykisk ohälsa och utmattning.

Jag har själv kämpat med att hitta en plats i ett samhälle som förr diskriminerade och exkluderade människor med psykisk ohälsa och där det inte var okej att ha en psykiatrisk diagnos. Idag fungerar det bättre men okunskapen om hur vi bäst inkluderar och skapar tillgängliga arbetsmiljöer är fortfarande stor.

Om ni är intresserade av denna föreläsning delar jag gärna med mig av mina egna erfarenheter, både som anställd med egen psykisk ohälsa men också som rekryterare och specialpedagog med kunskap om diskriminering och inkludering.

Föreläsningen är 1 timme men kan förlängas.

 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag