Så förebygger vi psykisk ohälsa

Vi är inte våra diagnoser och vi är inte våra sjukdomar. För att skapa ett inkludernde samhälle behöver vi först och främst se varandra som människor och inte fokusera på funktionsnedsättningar och oförmågor.

En person med en diagnos kan vara en viktig tillgång i arbetslivet om kompetensen används rätt. Personer med psykiskiatriska diagnoser är ofta viktiga resurser, med förmåga att tänka utanför boxen, en kreativitet som arbetsplatser behöver. 

Det är lätt att tro att alla bör behandlas lika, men här kan vi behöva lära oss mer om hur vi behandlar människor utifrån deras olika förutsättningar. Gör vi det kan vi också förhindra att människor insjuknar i ohälsa. 

Föreläsningens upplägg kan anpassas efter behov. 

 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag