Privata aktörer & företag

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
Digital coaching. Endast privatpersoner och endast ett tillfälle. 

Coaching online à 60 min 780 kr inkl moms 
Vid önskan om ett andra tillfälle är kostnaden för tillfälle två 980 kr inkl moms.

 


 

Föreläsningar

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov  Kostnadsfritt samtal kontakt

 


Aktuella föreläsningar

 

Så främjar vi psykisk hälsa i arbetslivet Del 1
Läs mer

 

Så främjar vi psykisk hälsa i arbetslivet Del 2
Läs mer

 

KASAM - Främja psykisk hälsa i arbetslivet 
Läs mer

 

Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med psykisk sjukdom Läs mer

 

Att vara förälder med psykisk ohälsa 
Baserad på verkliga erfarenheter 
Läs mer


Frågor och kostnadsfritt samtal

Boka via HRatOnce.com
 


 

Föreläsningar erbjuds på plats och Online 

 


Priser


Föreläsningar

Priset på föreläsningar varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge.

12 000 kr och uppåt för en timme (gäller även online) 
16 000 kr och uppåt  för halvdag (tre timmar inkl paus) 
18 000 kr och uppåt för heldag (ca sex timmar inkl pauser plus lunch)
Alla priser är exkl moms, resa och boende

Handledning

Handledning: 1600 kr / tim exkl moms  (minimum 5 tillfällen) 

(lämpligen 1,5 timme inklusive för- och efterarbete för 3200 kr exkl moms) 
Konsultation: 1200 kr / tim exkl moms (ex. research el specialpedagogtjänster)


Coaching online

Coaching Online: 780 kr ink moms för 60 min (Priset gäller endast för privatpersoner och för enstaka tillfällen och enligt överenskommelse. Ett andra coachingtillfälle kostar 980 kr).


Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris via Elevhalsan.seBokadero, HratOnce eller Sveriges talare


 


Coaching - privat eller i jobbet 
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med och preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om viss research eller tjänster och stöd inom områdena specialpedagogik eller organisationspsykologi. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. Jag kan också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se  

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning 
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. Handledning kan ses som en form av utbildning. 

Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver vi handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 


Coaching till chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda personal med psykisk ohälsa eller andra funktionsvariationer. Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att på bästa sätt skapa en tillgänglig arbetsplats eller om att slussa tillbaka personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och stress och behöver arbeta med anpassade arbetsuppgifter. 
 

 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag