Konsultation

Snabb hjälp
Konsultation innebär att du behöver handledning, coachning eller utbildning i ditt arbete vid ett eller ett par enstaka tillfällen. Du har ganska klart för dig hur du ska och vill gå vidare men behöver bolla din frågeställning med någon. Eller så vill du få råd kring beslut du ska ta. 

Konsultation till chefer i övriga verksamheter
Det kan vara du som chef som behöver konsultation i frågor gällande medarbetare med psykisk ohälsa eller medarbetare med funktionsvariationer. Idag ska alla chefer rekrytera enligt mångfaldsprinciper vilket också innefattar medarbetare med funktionsvariationer. Det kan vara svårt om kunskaperna kring funktionsvariationerna och lagstiftning brister. Ett eller ett par konsultationstillfällen kan räcka för att satsa på rätt saker.

Konsultation till skolledare och förskolechefer
Kanske är du ny i din roll som skolledare, förskolechef eller i din roll att leda elevhälsoteam eller arbetslag. Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Du kan som pedagogisk ledare behöva konsultation och stöd i hur du ska arbeta med värdegrundsarbete trots begränsad personalstyrka.

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation