Föreläsningar & Utbildningar

Aktuella föreläsningar
 

 • Så förebygger vi stress & psykisk ohälsa
  En inspirationsföreläsning som bygger på modern stressforskning, inriktad på verktyg och insikt om hur vi kan undvika att gå i stressfällor och insjukna i psykisk ohälsa. Med lång erfarenhet av arbete med andras psykiska ohälsa - samt egen - fokuserar jag på friskfaktorer. 
   
 • Så förebygger vi stress & psykisk ohälsa hos lärare och skolpersonal
  En inspirationsföreläsning som bygger på modern stressforskning, inriktad på verktyg och insikt om hur vi kan undvika att gå i stressfällor och insjukna i psykisk ohälsa. Med lång erfarenhet av arbete med andras psykiska ohälsa - samt egen - fokuserar jag på friskfaktorer. Föreläsningen är anpassad specifikt för lärare och skolpersonal.
   
 • Den mentala hälsans spiral
  Hur mår arbetsplatsen? Hur mår bärarna av arbetsplatskulturen och hur påverkas helheten? Små avgörande detaljer kan lyfta en hel arbetsgrupp. Lika snabbt kan det raseras och det kan ta lång tid att bygga upp. På senare år har vi blivit alltmer medvetna om att det här spelar stor roll för vår mentala hälsa. Hur hittar vi nycklarna till att få det här samspelet att fungera innan det är för sent?
  (inspirationsföreläsning kring samspelet arbete/hälsa) 
   
 • Mångfald inkludering, diskriminering
  Det talas mycket om mångfald och inkludering men fortfarande finns många frågetecken om varför vi ska inkludera och hur det ska gå till?  
  Jag hjälper er att reda ut begreppen med ett fördjupat fokus på funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Hur kan vi bäst ta till vara alla människors styrkor och kompetenser och hur kan vi arbeta med mångfald? (kunskapsbaserad)
   
 • Lärarhälsa - Hur blev det såhär?
  "En interaktiv, inspirerande och matnyttig föreläsning om elev- och lärarhälsa, ur såväl historiskt som samtida perspektiv, med konkreta verktyg för att kartlägga och förbättra sitt välmående på arbetsplatsen" (deltagare). 
  Elevhälsoarbete är lagstadgat men för att kunna fokusera på våra elever behöver vi också ta hand om oss lärare och lärare behöver lära sig att ta hand om sig själva.
   
 • Så arbetar vi med elevhälsa
  Skräddarsydda föreläsningar utifrån önskemål. Elevhälsa, elevhälsoarbete, barns- och elevers utveckling mot målen, inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser, extra anpassningar och särskilt stöd, förebyggande och främjande EHA. Innehåll och form diskuteras i god tid. Workshop erbjuds. 
   
 • Att leva med psykisk sjukdom
  En föreläsning om hur det är att leva med psykisk sjukdom. Personliga erfarenheter blandas med kunskap baserat på vetenskap, om några vanliga psykaitriska diagnoser. Psykiatrins historia under 1900- och 2000-talet. Utmaningar i arbetsliv & familj. Behandling och tillfrisknande.
  (Personlig, kunskapsbaserad)
   
 • Neuromångfald, neurodiversity 
  Neurodiversity blir allt vanligare i andra delar av världen men i Sverige ligger vi fortfarande efter, trots att bristen på arbetskraft är ett stort problem och vissa branscher skriker efter specialistkompetens. 
  Sverige har sakta men säkert börjat anamma neuromångfald och rekrytering av personal med specifik kompetens. Men hur får vi detta att fungera?  (inspirationsföreläsning, kunskapsbaserad)
    
Utbildningar & kunskapsstöd

 • "Utvärdering elevhälsoarbete" 
  (konkret stöd )
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.

Tidigare föreläsningar & utbildningar – ett axplock

       Inspiration
 • Hur blev det såhär? Lärarhälsa, historik elevhälsa. 
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
   
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel 
 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser
  
 

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation