Föreläsningar & Utbildningar

Längd, innehåll och upplägg anpassas efter kundens behov. 


Aktuella föreläsningar

Psykisk ohälsa i skolan 

Psykisk ohälsa i skolan är en föreläsning som bygger på min nya bok med samma namn. Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad det beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Föreläsningen/utbildningen kan utformas med fokus på insikt och förståelse eller fokus på metoder och verktyg. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer.   Läs mer  Kontakt
 

Så arbetar vi med KASAM

- Känsla av sammanhang

Känsla av sammanhang är ämnet för min kommande bok som släpps senare i år eller början av nästa. Begreppet KASAM myntades av sociologen Aaron Antonovsky och kan ses både som ett synsätt men också som ett verktyg för att uppnå eller bibehålla god mental hälsa. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Föreläsningen passar samtliga typer av verksamheter. Läs mer  Kontakt
 

Så förebygger vi psykisk ohälsa 

Vi är inte våra diagnoser och vi är inte våra sjukdomar. För att skapa ett inkludernde samhälle behöver vi först och främst se varandra som människor och inte fokusera på funktionsnedsättningar och oförmågor. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Föreläsningen passar samtliga typer av verksamheter. Läs mer  Kontakt
 

Jag reser mig varje gång 

Jag brukar presentera mig som en av de där krabborna på nöjesfälten som du förväntas klubba ner på tid men som reser sig lika snabbt för att åter bli nerklubbad. Jag har blivit nerklubbad många gånger men rest mig varje gång. Det är inte alltid lätt och det handlar kanske om en inneboende kraft, men med åren har jag lärt mig att sätta ord på vad jag egentligen gör för att resa mig. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Föreläsningen passar samtliga typer av verksamheter.  Läs mer  Kontakt


Lärarhälsa - hur blev det såhär? 

De senaste tio åren har förväntningarna och kraven på lärare snabbt ökat till något som för många leder till stress och ibland utmattning. Detta påverkar av naturliga skäl även våra elever och det elevhälsoarbete lärare är ålagda att bedriva. En föreläsning om de nycklar lärare behöver för att bibehålla god hälsa i sin yrkesgärning. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Kontakt
 

Jag vann min egen diskrimineringsprocess 

Jag diskriminerades trots att hon visste att jag var expert på diskrimineringslagen. Jag ville vara ärlig, för första gången någonsin, och berättade. Bakom glasväggen såg jag mina arbetskamrater medan chefen gav mig Clenex och sa att jag inte kunde få tjänsten. Ingen såg hur jag satt där och grät, förnedrades och kränktes men jag fick rätt. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Föreläsningen passar samtliga typer av verksamheter.  Läs mer  Kontakt

Tillgängliga arbetsplatser 

Synen på kompetens och urval i rekryteringsprocessen har förändrats de senaste åren och idag inser vi att vi behöver möta arbets- och kompetensbrist med tillgänglighet. Vi behöver också arbeta inkluderande för att kunna behålla personal som är i risksonen för psykisk ohälsa och utmattning.Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Föreläsningen passar samtliga typer av verksamheter.  Läs mer  Kontakt


Så arbetar vi med elevhälsa 

Skräddarsydda föreläsningar utifrån önskemål. Elevhälsa, elevhälsoarbete, specialpedagogik, barns- och elevers utveckling mot målen, tillgängliga lärmiljöer och tidiga insatser, extra anpassningar och främjande EHA, språkstörning, NPF, psykisk ohälsa, digitala hjälpmedel.
Innehåll och form diskuteras i god tid. Föreläsningen kan förlängas och workshop erbjudas (priset regleras) Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Kontakt


Priser

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, tidsomfång och inriktning men också storleken på publik och var föreläsningen eller utbildningen ska hållas. Vissa av föreläsningarna kan också ges som en utbildning med flera träffar eller utbildning med uppföljning i form av handledning. Dra er inte för att kontakta mig för ett kostnadsfritt möte. Det är viktigt att jag som utbildare/föreläsare får en bild av hur jag bäst kan tillgodose behoven hos er som kund. 

Du kan också boka alla föreläsningar till fast pris via BOKADERO eller Sveriges talare
Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för rabatterat pris  

Utbildningar & kunskapsstöd
 

 • Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda. Utbildning utifrån boken med samma namn. Om hur vi arbetar med att främja psykisk hälsa hos våra elever och upptäcker psykisk ohälsa och vänder trenden i god tid.
   
 • Hur vi kan arbeta med KASAM (känsla av sammanhang) hos oss som personal för att det ska gagna våra elever, brukare, patienter, kunder osv. En utbildning om hur vi främjar hälsa.
   
 • "Utvärdering elevhälsoarbete" 
  (konkret stöd )
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
   

Tidigare föreläsningar & utbildningar

- Ett axplock


   
   Inspiration
 • Hur blev det såhär? Lärarhälsa och historik om elevhälsa. 
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
   
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom i serviceyrken?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för lärare
 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser
  
 

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation