Skola, förskola & omsorg

"För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner.""Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och annan personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor.

Med faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs." Petronella Odhner, rektor.


Utbildningar & workshops
Inspirationsföreläsningar
Webbföreläsningar
Fördjupad kunskap


"Magdalena är en både mycket kunnig och entusiasmerande föreläsare. En förmån att få ta del av hennes erfarenhet och insikt under en fortbildningsdag för folkhögskollärare. Tack!" Mailin Grumstedt, Vårdinge folkhögskola
 


Föreläsningar

 
Tillsammans kan vi göra skillnad Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan 
läs mer
 
Lärarhälsa - en förutsättning för elevers psykiska hälsa
läs mer
 
Främjande elevhälsoarbete med hjälp av KASAM - Känsla av sammanhang  
läs mer
 


Heldagsutbildningar 

Psykisk hälsa och hållbara studier
Läs mer
​​​​​​
Elevhälsa och lärarhälsa - Känsla av sammanhang i skolan
Läs mer
 
Undervisa elever/vuxna med NPF
Läs mer
 
Extra anpassningar och särskilt stöd  
Läs mer
  
NPF i förskolan 
Läs mer
  
Psykisk hälsa och Känsla av sammanhang i förskolan 
Läs mer
  


Kurser för skolpersonal 
 

Elevhälsa och lärarhälsa - Känsla av sammanhang i skolan
Stockholm 11 januari 2023 
 
Elevhälsa och lärarhälsa - Känsla av sammanhang i skolan
Stockholm 28 mars 2023 
 
Psykisk hälsa och hållbara studier 
Stockholm 31 mars 2023 
 
Psykisk hälsa och hållbara studier 
Göteborg 20 april 2023 
 
Psykisk hälsa och hållbara studier 
Malmö 27 april 2023
 
Psykisk hälsa och hållbara studier 
Zoom 4 maj 2023
 


"En personlig, kunnig och uppskattad föreläsare med elevernas bästa i fokus!"
Nina Olsson Fahlén, Skolporten AB

"Lyssnade till Magdalena på konferensen Framtidens särskola 2021. Mycket tänkvärt och hoppfullt perspektiv om barn och ungdomar kring psykisk ohälsa. Konkreta metoder med fokus på friskfaktorer och att vi alla kan göra skillnad." Marie Norgren.Feedback i samband med föreläsning om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar vid Skolfam konferensen, arrangerad av Göteborgs stad och Allmänna barnhuset i sept 2021. 
 

 • Intressant och angelägen föreläsning. Tack!
 • Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!
 • Mycket bra och informativt! Tusen tack!
 • Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
 • Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
 • Jättebra viktig föreläsning!!
 • Så intressant, tack ‌
 • Väldigt bra!
 • Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.

 Det unika med Berger utbildning

"Det som kommit att bli mitt utbildnings viktigaste fokusområden är att jag vill stärka ditt pedagogiska själförtroende när det kommer till områden som gränsar åt psykiatri. Jag ger dig praktiska verktyg så att du med små medel ska kunna känna att du verkligen gör skillnad."


"Genom handledning, utbildning, coaching och i mina utvecklingsprojekt levererar jag alltid begriplig, konkret och tillgänglig kunskap, baserad på aktuell forskning. Specialpedagogik och elevhälsa ska vara enkelt, begripligt och tillgängligt och jag vill få dig att känna dig inkluderad i en levande process oavsett förkunskaper!"

Magdalena Berger

Kontakta mig så berättar jag mer.  
 


Skolutveckling


"Jag anlitade Magdalena Berger i upptakten till ett utvecklingsarbete på min skola. Uppdraget bestod av kartläggning av lärmiljöer genom lektionsobservationer, intervjuer med elever och lärare, samt coachning till lärare som önskade. Arbetet mynnade ut i en rapport med förslag på fortsatt utveckling för skolan. Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor.

Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne."

Gunilla Blomqvist, Rektor i gymnasieskola, Stockholm 2022-11-01   


"Magdalena och jag har arbetat tillsammans i två skolor. Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet.

Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner."

Karl Martin Duke, Biträdande rektor LBS Stockholm Södra 2020-09-08 


"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. Oavsett roll gav Magdalena oss verktygen för att göra undervisningen bättre för alla elever. Genom att identifiera styrkor och möjligheter kan hon få en lärare att göra en anpassning som är avgörande för en eller få elever, men som stärker hela gruppen."

Tomas Selin, ordförande för Förskolenämnden (FSN) i Huddinge kommun.Kontakta mig och låt mig veta mer om era behov
 • Främja psykisk hälsa i skolan - Samverkan, förhållningssätt & verktyg.
 • KASAM - Känsla av sammanhang.
 • Psykisk ohälsa. Om hur vi förebygger och upptäcker i tid.
 • Tillgänglig lärmiljö och inkludering.
 • Extra anpassningar, utredning om särskilt stöd och stödinsatser.
 • NPF - Inkludering och tydliggörande pedagogik för elever med AST och ADHD. 
 • Andra önskemål inom elevhälsa och specialpedagogik.
  Referenser
   


Samtliga utbildingar och föreläsningar erbjuds med viss variation till personal inom:

 • förskola 
 • fritidshem
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • Vuxenutbildning


KONTAKT OCH FRÅGOR
 

 Utbildningar & kunskapsstöd

Elevhälsostöd
Skolutveckling 
Förändringsarbete
Konsultation
Handledning 
Rådgivning

KONTAKT & FRÅGOR
 


Du vet väl att du även kan boka online-tjänster? Coaching till privatpersoner kostar 100 kr för första coachingtillfället läs merHandledning, coaching & konsultation

Handledning - enskild eller i grupp
Coaching till privatpersoner
Konsultation och konsulttjänster
Expertrådgivning 

KONTAKT
 

Magdalena har en osviklig förmåga att sätta ord på det man vill jobba med, att få dig att känna dig helt och fullständigt förstådd . Hennes klokskap, inlevelseförmåga och breda och djupa kompetens medför att jag kan ge henne de allra bästa rekommendationer. Ulrika Persson, specialpedagog, privat kund 

 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag