Skola, förskola & omsorg

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Digitalt coaching. Fri avbokning fram till 24 tim innan bokad tid)
 

 


Längd, innehåll och upplägg på utbildningar och föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov KontaktFärdiga föreläsningspaket med viss variation och anpassning utifrån specifika önskemål:

 
"Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan" läs mer
 
Så främjar vi barns och elevers lärande med hjälp av KASAM - Känsla av sammanhang läs mer
 
Lärarhälsa - Så förebygger vi psykisk ohälsa hos skolpersonal 
läs mer
 
Barn och ungdomar som lever med psykisk ohälsa i familjen
läs mer
 

Respons i samband med föreläsningen "Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan" vid Skolfam konferensen, arrangerad av Göteborgs stad och Allmänna barnhuset den 10 september 2021. 

Intressant och angelägen föreläsning. Tack!⠀
Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mycket bra och informativt! Tusen tack! ⠀⠀⠀
Jättebra viktig föreläsning!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Så intressant, tack ‌ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Väldigt bra! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tack! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.


Intresseanmälan


Det går bra att boka föreläsningar inför hösten och avboka kostnadsfritt på grund av rådande läge. Föreläsningar ges också OnlineUtbildningar & kunskapsstöd

  • Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda. Utbildning utifrån boken med samma namn. Om hur vi arbetar med att främja psykisk hälsa hos våra elever och upptäcker psykisk ohälsa och vänder trenden i god tid.
     
  • Så arbetar vi med Känsla av sammanhang hos personal för att det ska gagna elever, brukare, patienter, kunder osv. En utbildning om hur vi främjar hälsa. 
     
  • Skiftande utbildningar inom elevhälsa och specialpedagogik
    ​​​​​    

Intresseanmälan
 


 

Priser


Föreläsningar

Priset på föreläsningar varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge.

10 000 kr (ca)  för en timme (gäller även online) 
12 000-15 000 kr (ca)  för halvdag (tre timmar inkl paus) 
18 000 kr (ca) kr för heldag (ca sex timmar inkl pauser plus lunch)
Alla priser är exkl moms, resa och boende

Handledning

Handledning: 1600 kr / tim exkl moms  (minimum 5 tillfällen) 

(lämpligen 1,5 timme inklusive för- och efterarbete för 3200 kr exkl moms) 
Konsultation: 1000 - 1200 kr / tim exkl moms (ex. research el specialpedagogtjänster)

Specialpedagogtjänster

Specialpedagogtjänster på plats: heldag, à 7 timmar 6 200 kr exkl moms,

halvdag à 3 timmar 3000 kr exkl moms samt ev. resekostnad
(rabatt erbjuds vid längre kontrakt).


Coaching online

Coaching Online: 780 kr ink moms för 60 min (Priset gäller endast för privatpersoner och för enstaka tillfällen och enligt överenskommelse. Ett andra coachingtillfälle kostar 980 kr).


Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris via Elevhalsan.seBokadero, HratOnce eller Sveriges talare

 


Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med och preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om viss research eller tjänster och stöd inom områdena specialpedagogik eller organisationspsykologi. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. Jag kan också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se  

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning - jag hjälper dig vidare
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. Handledning kan ses som en form av utbildning. 

Coaching till skolledare och chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda team eller arbetslag? Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan i skolan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Kan hända är du ny i din position. Som specialpedagog och HR-konsult har jag lång erfarenhet i organisationsarbete och och kan ge dig som pedagogisk ledare konsultation och stöd i din vilja att nå dina visioner.
 
Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag