Förening & myndighet

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Skärm eller tel. Fri abokning fram till 24 h innan bokad tid)
 

 
 

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov 
KontaktFöreläsningar erbjuds främst inom dessa områden

Psykisk ohälsa, verktyg till att främja psykisk hälsa, tillgänglighet, likabehandling, mångfald med fokus på funktionsvariationer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF, ADHD, autism), bemötande av människor med psykisk sjukdom, FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, diskriminering och inkludering. Intresseanmälan 
 Exempel på aktuella föreläsningar


Så förebygger vi psykisk ohälsa 

Föreläsningen ger personal inom alla de verksamheter som innebär att man arbetar med människor - vuxna och barn -  de nycklar de behöver i sitt arbete för att främja sin egen hälsa och därmed mobilisera energi för att orka ge av sig själv i sitt arbete. Psykisk ohälsa ökar och är ett stort samhällsproblem och för att mäkta med stress och belastning behöver vi arbeta medvetet, aktivt och systematiskt med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet.

Om personalen får rätt stöd kan det bespara dem onödigt lidande och göra yrket mer hållbart på lång sikt. Föreläsningen anpassas för den specifika verksamheten samt bygger på den bok som kommer att släppas inom kort som har sin grundsyn i organisationspsykologi.  Intresseanmälan


Bemötande av personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Att arbeta på en myndighet eller med uppsökande föreningsverksamhet innebär att man kan ställas inför stora prövningar i bemötandet av personer som inte mår psykiskt bra. Personer som är drabbade av psykisk sjukdom kan ha ett oförutsägbart beteende som både kan kännas oroande och ibland skrämmande. 

I den här utbildningen får ni både kunskap, verktyg och strategier till att bemöta kunder, klienter och föreningsmedlemmar med svår psykisk ohälsa på ett professionellt sätt. Med pedagogisk kunskap och erfarenhet, lång erfarenhet från psykiatrin och kunskap inom service kan Berger Utbildning & Handledning dela med sig av beprövade metoder. Intresseanmälan 


Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar  

En utbildning som bygger på boken Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda (utgiven av Studentlitteratur AB, 2020). Här ges du som deltagare möjlighet att på ett begripligt och lättillgängligt sätt lära dig mer om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

Du får konkreta redskap till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, kunskap om psykisk ohälsa i familjer, samt användbar kunskap gällande tidiga insatser. Lär vi oss arbeta på ett sätt som inte kostar något, men som främjar hälsa, blir också vårt arbete betydligt lättare, roligare och mer hanterbart. 

Föreläsningen, som vänder sig till personal som möter barn och ungdomar i sin vardag, har till syfte att ersätta frustration och oro med hopp, kunskap, glädje och nya verktyg. Tillsammans gör vi skillnad!  Läs mer om boken Psykisk ohälsa i skolan här.  Intresseanmälan 


Så främjar vi psykisk hälsa med hjälp av Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en modell som gör att vi på ett begripligt och framgångsrikt sätt kan arbeta med psykisk hälsa och välmående. På ett lättillgängligt sätt ger denna föreläsning konkreta verktyg till att både förebygga psykisk ohälsa, men också tydliggöra vad vi menar när vi talar om att främja psykisk hälsa. 

Psykisk ohälsa räknas idag som en folksjukdom och står för närapå hälften av alla sjukskrivningar. Det har blivit ett stort och allvarligt samhällsproblem som varje enskild arbetsplats behöver förhålla sig till. Intresseanmälan 
 

Det går bra att boka föreläsningar inför hösten och avboka kostnadsfritt på grund av rådande läge. Föreläsningar kan också ges Online 


Utbildningar & kunskapsstöd
 

 • Grundutbildning i Motiverande samtal - MI
  Ett förhållningssätt för förändringsarbete, samtalstekniker och bemötande.
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
   

Priser

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge. 
(ca 8 000 - 18 000 kr och uppåt,  exkl moms och ev. resa och boende).

Handledning: 1400 - 1500 kr / tim exkl moms (min 2 tim)  
Konsultation: 900 - 1100 kr / tim exkl moms (ex. research el andra konsulttjänster)


Coaching Online: 495 kr exkl moms för 50 min (Priset gäller för enstaka tillfällen och enligt överenskommelse).

Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris via Bokadero eller Sveriges talare

Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för rabatterat pris 

 


Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med och preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om viss research eller tjänster och stöd inom områdena specialpedagogik eller organisationspsykologi. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. Jag kan också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se  

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning 
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. Handledning kan ses som en form av utbildning. 

Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. Tidigare föreläsningar & utbildningar

Ett axplock

       Inspiration
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom i serviceyrken?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att stödja barn och unga med NPF
 • Llagar och styrdokument funktionsrätt
 • Anpassningsbanken - ett hjälpmedel för alla som arbetar med barn och vuxna med funktionsvariationer
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag