Professionell handledning

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. 
I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och blir mer kvalificerad i din yrkesprofession.

Enskild handledning 
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. En handledning kan inte avbrytas hur som helst varför det också är nödvändigt med ett avtal för handledningsperioden.

Lösningsfokuserad handledning - jag hjälper dig vidare
Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden, redo att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. Men om du begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag genom att lyssna, hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med andra glasögon.

Privat eller i jobbet 
Handledningen kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. Är det av privat karaktär kallar jag det coaching och arbetar lite annorlunda. Coaching är mer målstyrt där du uttalar mer exakt vad du vill ha hjälp med. 

Lite mer om handledning
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.

Varför behöver vi handledning?
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 


Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation