Förening & myndighet

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Digital coaching. Fri avbokning fram till 24 tim innan bokad tid)
  

 


 

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov Kontakt


 

Aktuella föreläsningar

Intresseanmälan 
 
Så främjar vi psykisk hälsa i arbetslivet Del 1 
Läs mer
 
Så främjar vi psykisk hälsa i arbetslivet Del 2 
Läs mer 
 
KASAM - Främja psykisk hälsa i arbetslivet  
Läs mer
 
Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med psykisk sjukdom Läs mer
 
Att vara förälder med psykisk ohälsa  Baserad på verkliga erfarenheter Läs mer

 

Föreläsningar erbjuds på plats och Online 
 


Priser


Föreläsningar

Priset på föreläsningar varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge.

10 000 kr (ca)  för en timme (gäller även online) 
12 000-15 000 kr (ca)  för halvdag (tre timmar inkl paus) 
18 000 kr (ca) kr för heldag (ca sex timmar inkl pauser plus lunch)
Alla priser är exkl moms, resa och boende

Handledning

Handledning: 1600 kr / tim exkl moms  (minimum 5 tillfällen) 

(lämpligen 1,5 timme inklusive för- och efterarbete för 3200 kr exkl moms) 
Konsultation: 1000 - 1200 kr / tim exkl moms (ex. research el specialpedagogtjänster)

Specialpedagogtjänster

Specialpedagogtjänster på plats: heldag, à 7 timmar 6 200 kr exkl moms,

halvdag à 3 timmar 3000 kr exkl moms samt ev. resekostnad
(rabatt erbjuds vid längre kontrakt).


Coaching online

Coaching Online: 780 kr ink moms för 60 min (Priset gäller endast för privatpersoner och för enstaka tillfällen och enligt överenskommelse. Ett andra coachingtillfälle kostar 980 kr).


Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris via Elevhalsan.seBokadero, HratOnce eller Sveriges talare


Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för rabatterat pris 


Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching formulerar du ett mål och vad du önskar ha hjälp med. Coaching lämpar sig väl för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. Coaching kan vara bra vid enstaka tillfällen såväl som under en längre tidsperiod. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om en kortvarig insats, viss research eller tjänster och stöd inom ett specifikt område. Konsultation är inte detsamma som rådgivning men kan innehålla rådgivning. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. 

Handledning
Handledning kan ske i ditt team men också i en handledningsgrupp med andra i professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får tillsammans med handledaren eller i gruppen kan du sedan använda i din vardag vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid (minimum 5 ggr). Kontakten ska vara regelbunden och en överenskommelse görs om vad handledningspersonen önskar få ut av träffarna. Som handledare är jag är inbjuden att lyssna och stötta, stimulera till reflektion, lärande, förändring och förbättring genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning 
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare i ett dilemma ni hamnat i på arbetsplatsen. Jag har ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa er att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare professionellt, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. 

Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag