Förening & myndighet

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Digital coaching. Fri avbokning fram till 24 tim innan bokad tid)
 

 
 

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov 
KontaktFöreläsningar erbjuds främst inom dessa områden
 

 • Så förebygger vi psykisk ohälsa. 
 • Bemötande av kunder/klienter med psykiatriska diagnoser
 • KASAM - Känsla av sammanhang 
 • Tillgänglighet & inkludering 
 • Lagar och konventioner kring tillgänglighet och likabehandling
 • Personalhälsa
 • Bemötande av kunder med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar

  Intresseanmälan 


Exempel på aktuella föreläsningar


Så förebygger vi psykisk ohälsa 

Föreläsningen ger personal inom alla människovårdande verksamheter de nycklar de behöver i sitt arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Om personalen får rätt stöd kan det bespara dem onödigt lidande och göra yrket mer hållbart på lång sikt. Föreläsningen anpassas för den specifika verksamheten.  

Intresseanmälan


Bemötande av personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Att arbeta på en myndighet eller med uppsökande föreningsverksamhet innebär att man kan ställas inför stora prövningar i bemötandet av personer som inte mår psykiskt bra. I den här utbildningen får ni både kunskap, verktyg och strategier till att bemöta kunder, klienter och föreningsmedlemmar med psykiatriska diagnoser. 

Intresseanmälan 


Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar  

En utbildning som bygger på boken Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda. Här ges du som deltagare möjlighet att på ett begripligt och lättillgängligt sätt lära dig mer om hur du framför allt kan upptäcka, bemöta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Du får också användbar kunskap gällande tidiga insatser. 

Föreläsningen vänder sig till personal som möter barn och ungdomar i sin vardag. Tillsammans gör vi skillnad!  Läs mer om boken Psykisk ohälsa i skolan här.  

Intresseanmälan 


Så främjar vi psykisk hälsa med hjälp av Känsla av sammanhang 

Denna föreläsning ger på ett lättillgängligt sätt konkreta verktyg till att både förebygga psykisk ohälsa. 

Intresseanmälan 
 

Det går bra att boka föreläsningar inför hösten och avboka kostnadsfritt på grund av rådande läge. Föreläsningar kan också ges Online 


Utbildningar & kunskapsstöd
 

 • Grundutbildning i Motiverande samtal - MI
  Ett förhållningssätt för förändringsarbete, samtalstekniker och bemötande.
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
   

Priser

 

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge. 
(ca 8 000 - 18 000 kr och uppåt, halv- och heldag,  exkl moms och ev. resa och boende). 

Digtal föreläsning - Priset varierar. 


Handledning: 1400 - 1500 kr / tim exkl moms (min 5 tillfällen)  
Lämpligen 1,5 timme inkl för- och efterarbete för 2800 kr

Konsultation: 900 - 1100 kr / tim exkl moms (ex. research el andra konsulttjänster)

Coaching Online: 495 kr exkl moms för 50 min (Priset gäller endast för privatpersoner och för enstaka tillfällen enligt överenskommelse).

Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris via Bokadero eller Sveriges talare

Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för rabatterat pris 


Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching formulerar du ett mål och vad du önskar ha hjälp med. Coaching lämpar sig väl för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. Coaching kan vara bra vid enstaka tillfällen såväl som under en längre tidsperiod. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om en kortvarig insats, viss research eller tjänster och stöd inom ett specifikt område. Konsultation är inte detsamma som rådgivning men kan innehålla rådgivning. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. 

Handledning
Handledning kan ske i ditt team men också i en handledningsgrupp med andra i professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får tillsammans med handledaren eller i gruppen kan du sedan använda i din vardag vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid (minimum 5 ggr). Kontakten ska vara regelbunden och en överenskommelse görs om vad handledningspersonen önskar få ut av träffarna. Som handledare är jag är inbjuden att lyssna och stötta, stimulera till reflektion, lärande, förändring och förbättring genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning 
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare i ett dilemma ni hamnat i på arbetsplatsen. Jag har ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa er att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare professionellt, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. 

Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. Tidigare föreläsningar & utbildningar

Ett axplock

       Inspiration
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom i serviceyrken?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att stödja barn och unga med NPF
 • Llagar och styrdokument funktionsrätt
 • Anpassningsbanken - ett hjälpmedel för alla som arbetar med barn och vuxna med funktionsvariationer
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag