2020Publicerad recension i BTJ-häftet nr 5, 2020

Psykisk ohälsa i skolan

Magdalena Berger, speciallärare och specialpedagog, är engagerad i frågor om psykisk ohälsa och har dessutom egen erfarenhet av diagnosen bipolär sjukdom. Psykisk ohälsa i skolan har i syfte att sprida kunskap och lyfta förutsättningarna för barn och unga med psykiatriska funktionsvariationer. I boken ger författaren förslag på hur skolan kan arbeta främjande för att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa. Detta är en bra bok vars styrka och huvudsakliga innehåll är 17 berättelser från ungdomar. Berättelserna är hämtade från utredningar som författaren arbetat med. Några berättelser följs upp och vi får reda på vad som hände sen, några år efter den första utredningen. Bokens exempel kommer till största del från gymnasiet. Boken riktar sig främst till lärare och elevhälsoteam verksamma på högstadiet eller gymnasiet. Bra innehåll- och litteraturförteckning. 
Helhetsbetyg: 3. Lektör Therese Nordholm Bibliotekstjänst