STUDENTLITTERATUR

MAGDALENAS BÖCKER


Psykisk ohälsa i skolan - 
Upptäcka, bemöta och åtgärda

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? 

Läs mer

Elevhälsa och lärarhälsa; 
Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan 

Idag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. En stor del av dessa beror på utmattning och stress och lärare är inget undantag. Trots det är lärare ålagda att arbeta förebyggande och främjande med elevers hälsa och göra undervisningen tillgänglig för alla elever.

Läs mer

Sagt om böckerna

Bibliotekstjänst om psykisk ohälsa i skolan

Magdalena Berger, speciallärare och specialpedagog, är engagerad i frågor om psykisk ohälsa och har dessutom egen erfarenhet Läs mer här

Helhetsbetyg: 3. Lektör Therese Nordholm

Elevhalsan.se om Elevhälsa och lärarhälsa

Berätta lite kort om dig själv och varför du skrev boken?
Elevhälsa och Lärarhälsa – så arbetar vi med känsla av sammanhang i skolan är min andra bok om elevhälsa. Den främsta anledningen till att jag ville skriva boken var nog att jag ville utveckla tankarna om Känsla av sammanhang (KASAM)… Läs mer här