Vem är Berger?

Specialisering inom psykisk hälsla och ohälsa
Magdalena har under åren kommit att förena sina olika specialistområden specialpedaogik, beteende-vetenskap, psykiatri och HR till något som huvudsakligen kommit att handla om psykisk hälsa, inkludering och känsla av sammanhang - KASAM. Som ung utbildade hon sig till förskollärare, men blev snart även legitimerad lärare för årskurs 1-9. Förutom sin pedagogiska erfarenhet har Magdalena även arbetat inom sjukvård och äldreomsorg i många år.

Specialpedagog
Magdalenas specialpedagogiska yrkesliv inleddes 1994. Då hon var väl insatt i psykiatri och psykisk ohälsa och dessutom arbetade på en behandlingsavdelning inom BUP kom hennes utbildningsfördjupning att handla om barn- och ungdomsdepression, NPF och sårbarhetsfaktorer hos elever. Som specialpedagog kom inriktningarna därefter att variera.

NPF
Under många år arbetade Magdalena i särskolan med elever med AST (autismspektrumtillstånd). Senare kom hon till grundskolan där hon byggde upp undervisningsgrupper som hon sedan ansvarade för. Hon var också pedagogiskt ansvarig för en resursklass med elever med AST. Under senare år har Magdalena främst arbetat som specialpedagog och konsult på gymnasiet. Magdalena har en egen ADHD-diagnos.

Betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet
Inom skolan och många branscher är det vanligt att följa trender. En ny metod, ett nytt kunskapsområde och ingen vill missa det allra senaste. Av olika skäl kan man ibland glömma vikten av att hålla sig till vetenskap och evidens. Vill du vara säker på att din utbildning/föreläsning/handledning är förankrad i vetenskap och forskning är du i goda händer när du anlitar Berger som har en lång och gedigen akademisk utbildning och alltid levererar tjänster som är vetenskapligt förankrade i samklang med rådande styrdokument. 

Visa CV