Vem är Berger?

Psykiatri, pedagogik & HR
Att försöka sammanfatta min bakgrund är lite av en utmaning eftersom jag hunnit med mycket, samtidigt som jag fördjupat mig inom många av dessa områden. Det som är signifikant för min konsultfirma och profil är att jag nu förenar dessa utbildningar och kompetenser till en egen inriktning som är unik i sitt slag. En fusion av specialpedaogik, beteendevetenskap, psykiatri och HR till något som huvudsakligen handlar om psykisk hälsa och inkludering. 

Bakgrund som pedagog
Som ung utbildade jag mig till förskollärare, med behörighet att undervisa i årskurs 1-9 i ämnena svenska, engelska och matematik. Jag startade upp en deltidsförskoleverksamhet från grunden i Pysslingen Förskolors regi som jag drev och ansvarade för under ett par år. Förutom pedagogisk erfarenhet från skola och förskola har jag en bakgrund inom sjukvården och äldrevården.

Specialpedagog med fördjupning i psykisk ohälsa
Jag började läsa specialpedagogik 1994. Som specialpedagog/ speciallärare ville jag motverka orättvisor i samhället och hade tidigt ett fokus på psykisk ohälsa i skolan. Min fördjupning under utbildningen kom att bli barn- och ungdomsdepression vilket också var ämnet för min kandidatuppsats. Jag såg att de individer som led av psykisk ohälsa var extra utsatta i skolan vilket det inte talades så mycket om.

Många år som specialpedagog
Som specialpedagog arbetade jag många år i grundskolan och förskolan men också flera år i särskolan med elever med AST, ett par år i resursklass med elever med NPF och de senaste fem åren i gymnasiet. Jag har undervisat både klasser, mindre grupper och enskilda elever. Numera arbetar jag mestadels på organisationsnivå. 

Behandling BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)
För att skaffa mig fördjupad kunskap och erfarenhet valde jag också att arbeta som behandlande mentalskötare på en ungdomspsykiatrisk avdelning (BUP). Numera är jag också inriktad på att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Vid sidan av mitt arbete som föreläsare, författare och specialpedagog är jag styrelseledamot i två föreningar som arbetar för att främja psykisk hälsa. En brukarförening samt paraplyorganisationen NSPH Stockholms läng (Nationell Samverkan för Mental Hälsa). 

Utbildning och erfarenhet som HR-konsult
Dessutom har jag en bakgrund som HR-konsult och rekryterare. Jag har arbetat som rekryterare både i den privata sektorn och på statlig myndighet. Därtill har jag arbetat som servicehandläggare på Kontaktcenter Stockholm och som Biträdande borgarrådssekreterare åt barn- och ungdomsborgarrådet i Stockholms stadshus.

Länken mellan vetenskap och människor på arbetsmarknaden
I min bransch är det vanligt att följa trender. En ny metod, ett nytt kunskapsområde och ingen vill missa det allra senaste. I brist på tydligt (och kompetent) ledarskap är det lätt att glömma vikten av att hålla sig till vetenskap och evidens, det är dock inte alltid lätt. Vill du vara säker på att din utbildning/föreläsning/handledning är förankrad i vetenskap och forskning är du i goda händer när du anlitar Berger Utbildning & Handledning som har en lång och gedigen akademisk utbildning och alltid ger utbildningar och föreläsningar som är vetenskapligt förankrade i samklang med rådande lagstiftning. 

Visa CV