Konsultation

ONLINE COCHING BOKAR DU HÄR

Snabb hjälp

Konsultation innebär att du behöver handledning eller utbildning i ditt arbete vid ett eller ett par enstaka tillfällen. Du har ganska klart för dig hur du ska och vill gå vidare men behöver bolla din frågeställning med någon. Eller så vill du få råd kring beslut du ska ta. Konsultation kan vem som helst behöva vid specifika tillfällen och enklast är att få konsultation per telefon eller skype. Träffas vi brukar jag använda mig av visuella verktyg för att vi snabbt ska kunna ta oss vidare. Vill du ha mer hjälp men vet vart du vill komma brukar det kallas för coaching. 

Konsultation till chefer 
Det kan vara du som chef som behöver konsultation i frågor gällande medarbetare med psykisk ohälsa eller medarbetare med funktionsvariationer. Idag ska alla chefer rekrytera enligt mångfaldsprinciper vilket också innefattar medarbetare med funktionsvariationer. Det kan vara svårt om kunskaperna kring funktionsvariationerna och/eller lagstiftning om tillgänglighet brister. Ett eller ett par konsultationstillfällen kan räcka för att satsa på rätt saker.

Coaching till skolledare
Kanske är du ny i din roll som skolledare, förskolechef eller i din roll att leda team eller arbetslag? Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan i skolan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Du kan som pedagogisk ledare behöva konsultation och stöd i hur du ska arbeta med värdegrundsarbete trots begränsad personalstyrka eller hur du som chef på en arbetsplats ska arbeta för att uppnå god mental hälsa i din personalgrupp. 

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp. Det kan handla om många olika saker och kan vara rent skrivbordsgöra från min sida eller innebära att vi har möten online. Det kan vara researcharbete eller konsulttjänster som har till syfte att ge dig mer kött på benen i frågor som ligger inom mina expertområden. Det kan innebära att du vill ha hjälp i rena sakfrågor där du behöver expertis inom exempelivs psykisk ohälsa, tillgänglighet, inkludering, diskriminering, mångfaldsfrågor eller frågor inom specialpedagogik. Är det enkla frågor som har att göra med specialpedagogik eller elevhälsa kan jag också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se 

Konsultation kan ges ONLINE

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation