Föreläsningar & Utbildningar

Föreläsningar
Efter behov. Främst inom psykisk ohälsa och funktionsvariationer i arbetslivet, psykisk ohälsa i skolan, inkludering, ILTI - Inkluderande Lärmiljöer och Tidiga Insatser, likabehandling & diskriminering, lågaffektivt bemötande, Neuropsykiatriska funktionsvaritationer, Elevhälsoarbete & specialpedagogik.

Handledning

 • Teamhandledning
 • Enskild handledning
 • Lösningsfokuserad handledning
 • Coaching
 • MI-samtal

Elevhälsa
 • Specialpedagogisk handledning
 • Handledning till specialpedagoger
 • Handledning till elevhälsoteam och förskoleteam
 
Tidigare föreläsningar & utbildningar – ett axplock
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med OCD?
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning; historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för undervisande lärare
 • Vad är Elevhälsa och hur arbeta med EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
 • MI-utbildning, introduktionsutbildning
 • Hur undervisa och arbeta med särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Hur arbetar vi med elever med psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation