SKOLA, FÖRSKOLA OCH OMSORG

"För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalena."

Tomas Selin, kommunalråd Huddinge. Gymnasie-, högskole-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor.


Vad roligt att du hittat hit!

Vill du få utökad kunskap och utveckla strategier som hjälper dig att främja psykisk hälsa och undervisa barn och elever med NPF så har du kommit rätt. 

Ett salutogent fokus

 1. Utbildningar, föreläsningar och workshops
 2. Skolutveckling, strategiskt stöd och konsultation
 3. Handledning och coachning 


Samtliga utbildningar och föreläsningar har sin utgångspunkt i ett salutogent synsätt ochAaron  Antonovskys teori om Känsla av sammanhang

Det unika med Berger utbildning

"Det som kommit att bli mitt utbildnings viktigaste fokusområden är att jag vill stärka ditt pedagogiska själförtroende när det kommer till områden som gränsar åt psykiatri. Jag ger dig praktiska verktyg så att du med små medel ska kunna känna att du verkligen gör skillnad."

"Genom handledning, utbildning, coaching och i mina utvecklingsprojekt levererar jag alltid begriplig, konkret och tillgänglig kunskap, baserad på aktuell forskning. Specialpedagogik och elevhälsa ska vara enkelt, begripligt och tillgängligt och jag vill få dig att känna dig inkluderad i en levande process oavsett förkunskaper!"

Stärka det pedagogiska självförtroendet 

Mitt främsta mål som skolutvecklare är att stärka det pedagogiska självförtroendet på områden som traditionellt sett går under helt andra kunskapsområden än de lärare är vana vid. För att kunna möta barn och vuxna som av en eller annan anledning behöver stöd för sitt psykiska mående eller i en neuropsykiatriska funktionsnedsättning är det viktigt att vi förblir pedagoger ger stöd inom vårt uppdrag. Frågan är bara hur? Det är där min kompetens och erfarenhet kommer in.

 

"Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och annan personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor.
Med faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs." Petronella Odhner, rektor Internationella Hotell och restaurangskolan, Stockholm.


Kontakta mig här och låt mig berätta mer!
 

"Magdalena är en både mycket kunnig och entusiasmerande föreläsare. En förmån att få ta del av hennes erfarenhet och insikt under en fortbildningsdag för folkhögskollärare. Tack!" Mailin Grumstedt, Vårdinge folkhögskola


Hel och halvdagsutbildningar

Så förebygger vi elevhälsa och lärarhälsa med hjälp av KASAM 
Hel- eller halvdagsutbildning  läs mer

 

Psykisk hälsa, välmående och Känsla av sammanhang
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

  

Lärarhälsa
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

​​​​​​

NPF OCH TILLGÄNGLIGHET - Barn, ungdomar, elever
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

 

NPF OCH TILLGÄNGLIGHET - Vuxna
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

 

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

  

KASAM - En modell för tvärprofessionell samsyn och samverkan 
läs mer

 

Psykisk ohälsa i förskolan 
Läs mer

 

Svåra samtal och konkreta samtalsmodeller
Läs mer

 

Specialpedagogiska tjänster
Läs mer

 

Skolutveckling tjänster
Läs mer

 

Aktuellt

Ledarskap och utveckling - Psykisk hälsa hos lärare

"En personlig, kunnig och uppskattad föreläsare med elevernas bästa i fokus!" Nina Olsson Fahlén, Skolporten AB


Vägledarkalendariet för SYV - Psykisk hälsa hos elever
   

"Lyssnade till Magdalena på konferensen Framtidens särskola 2021. Mycket tänkvärt och hoppfullt perspektiv om barn och ungdomar kring psykisk ohälsa. Konkreta metoder med fokus på friskfaktorer och att vi alla kan göra skillnad." Marie Norgren.

Feedback vid konferens anordnad av Skolfam, Göteborgs stad och Allmänna barnhuset 

 • Intressant och angelägen föreläsning. Tack!
 • Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!
 • Mycket bra och informativt! Tusen tack!
 • Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
 • Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
 • Jättebra viktig föreläsning!!
 • Så intressant, tack ‌
 • Väldigt bra!
 • Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.

Skriv din mailadress så kontaktar jag dig för Kostnadsfritt samtal och berättar mer.  


Skolutveckling

"Jag anlitade Magdalena Berger i upptakten till ett utvecklingsarbete på min skola. Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor. Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne." / Gunilla Blomqvist, Rektor i gymnasieskola, Stockholm 


 

"Magdalena och jag har arbetat tillsammans i två skolor. Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet. Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner." / Karl Martin Duke, Biträdande rektor LBS Stockholm Södra 2020-09-08 

 

"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. Oavsett roll gav Magdalena oss verktygen för att göra undervisningen bättre för alla elever. Genom att identifiera styrkor och möjligheter kan hon få en lärare att göra en anpassning som är avgörande för en eller få elever, men som stärker hela gruppen." / Tomas Selin, komunalråd, Huddinge kommun f.d. gymnasielärare 

 

 

KONTAKT OCH FRÅGOR

 

Test

SKOLSIDA

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag