Föreläsningar & Utbildningar

Längd, innehåll och upplägg anpassas efter kundens behov. 


Aktuella föreläsningar

Så förebygger vi psykisk ohälsa

Vi är inte våra diagnoser och vi är inte våra sjukdomar. För att skapa ett inkludernde samhälle behöver vi först och främst se varandra som människor och inte fokusera på funktionsnedsättningar och oförmågor.

Läs mer 

Jag reser mig varje gång

Jag brukar presentera mig som en av de där krabborna på nöjesfälten som du förväntas klubba ner på tid men som reser sig lika snabbt för att åter bli nerklubbad. Jag har blivit nerklubbad många gånger men rest mig varje gång. Det är inte alltid lätt och det handlar kanske om en inneboende kraft, men med åren har jag lärt mig att sätta ord på vad jag egentligen gör för att resa mig.

Läs mer
 

Jag vann min egen diskrimineringsprocess

Jag diskriminerades trots att jag berättat att jag ver utbildad rekryterare och skrivit mitt examensarbete om diskriminering i rekryteringsprocessen. Jag ville vara ärlig, för första gången någonsin, och berättade. Bakom glasväggen såg jag mina arbetskamrater medan chefen gav mig Clenex och sa att jag inte kunde få tjänsten. Ingen såg hur jag satt där och grät, förnedrades och kränktes.

Läs mer

Päron, citroner & djupa depressioner

När jag var manisk tapetserade jag. Jag tapetserade till och med där det inte skulle vara tapet. Päron och citroner, ränder och rutor. Målade jag väggarna hände det att jag målade både soffan, byrån och bordet när jag ändå var i gång. 

Läs mer

Tillgängliga arbetsplatser

Synen på kompetens och urval i rekryteringsprocessen har förändrats de senaste åren och idag inser vi att vi behöver möta arbets- och kompetensbrist med tillgänglighet. Vi behöver också arbeta inkluderande för att kunna behålla personal som är i risksonen för psykisk ohälsa och utmattning.

Läs mer

Du kan också boka alla föreläsningar via BOKADERO

Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för Rabatterat pris

 Utbildningar & kunskapsstöd
 • "Utvärdering elevhälsoarbete" 
  (konkret stöd )
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
 
Tidigare föreläsningar & utbildningar - Ett axplock

       Inspiration
 • Hur blev det såhär? Lärarhälsa, historik elevhälsa. 
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
   
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel 
 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser
  
 

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation