Föreläsningar & Utbildningar

Längd, innehåll och upplägg anpassas efter kundens behov. 


Aktuella föreläsningar

Psykisk ohälsa i skolan 

Psykisk ohälsa i skolan är en föreläsning som bygger på min nya bok med samma namn. Föreläsningen är just nu till kampanjpris om du bokar in föreläsningstillfälle i februari eller mars 2020. Du bokar antingen direkt här eller så kontaktar du mig via mail eller mitt bokningsbolag Bokadero

Läs mer


Lärarhälsa - hur blev det såhär? 

De senaste tio åren har förväntningarna och kraven på lärare snabbt ökat till något som för många leder till stress och ibland utmattning. Detta påverkar av naturliga skäl även våra elever och det elevhälsoarbete lärare är ålagda att bedriva. En föreläsning om de nycklar lärare behöver för att bibehålla god hälsa i sin yrkesgärning. 


Så arbetar vi med elevhälsa 

Skräddarsydda föreläsningar utifrån önskemål. Elevhälsa, elevhälsoarbete, specialpedagogik, barns- och elevers utveckling mot målen, tillgängliga lärmiljöer och tidiga insatser, extra anpassningar och främjande EHA, språkstörning, NPF, psykisk ohälsa, digitala hjälpmedel.
Innehåll och form diskuteras i god tid. Föreläsningen kan förlängas och workshop erbjudas (priset regleras)


Så förebygger vi psykisk ohälsa 

Vi är inte våra diagnoser och vi är inte våra sjukdomar. För att skapa ett inkludernde samhälle behöver vi först och främst se varandra som människor och inte fokusera på funktionsnedsättningar och oförmågor.

Läs mer 

Jag reser mig varje gång 

Jag brukar presentera mig som en av de där krabborna på nöjesfälten som du förväntas klubba ner på tid men som reser sig lika snabbt för att åter bli nerklubbad. Jag har blivit nerklubbad många gånger men rest mig varje gång. Det är inte alltid lätt och det handlar kanske om en inneboende kraft, men med åren har jag lärt mig att sätta ord på vad jag egentligen gör för att resa mig.

Läs mer
 

Jag vann min egen diskrimineringsprocess 

Jag diskriminerades trots att jag berättat att jag ver utbildad rekryterare och skrivit mitt examensarbete om diskriminering i rekryteringsprocessen. Jag ville vara ärlig, för första gången någonsin, och berättade. Bakom glasväggen såg jag mina arbetskamrater medan chefen gav mig Clenex och sa att jag inte kunde få tjänsten. Ingen såg hur jag satt där och grät, förnedrades och kränktes.

Läs mer

Tillgängliga arbetsplatser 

Synen på kompetens och urval i rekryteringsprocessen har förändrats de senaste åren och idag inser vi att vi behöver möta arbets- och kompetensbrist med tillgänglighet. Vi behöver också arbeta inkluderande för att kunna behålla personal som är i risksonen för psykisk ohälsa och utmattning.

Läs mer


Samtliga föreläsningar är exklusive moms, resa och eventuellt boende. Du kan också boka alla föreläsningar via BOKADERO Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för rabatterat pris


 Utbildningar & kunskapsstöd

 • "Utvärdering elevhälsoarbete" 
  (konkret stöd )
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
 
Tidigare föreläsningar & utbildningar - Ett axplock

       Inspiration
 • Hur blev det såhär? Lärarhälsa, historik elevhälsa. 
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
   
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel 
 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser
  
 

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation