Skola, förskola & omsorg

"För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalena."

Vad roligt att du hittat hit!

 

Kontakta mig här och låt mig berätta mer!


"Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och annan personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor.

Med faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs." Petronella Odhner, rektor Internationella Hotell och restaurangskolan, Stockholm.

 


Vill du få utökad kunskap och utveckla strategier som hjälper dig att främja psykisk hälsa och undervisa barn och elever med NPF så har du kommit rätt. 
 


Mitt främsta mål som skolutvecklare är att stärka det pedagogiska självförtroendet hos personal som möter barn, ungdomar och vuxna i sin vardag, inom de områden som för många lärare och pedagoger kan upplevas som svåra och utmanande. För att kunna möta barn och vuxna som av en eller annan anledning behöver stöd för sitt psykiska mående eller i en neuropsykiatriska funktionsnedsättning är det viktigt att vi förblir pedagoger ger stöd inom vårt uppdrag. Frågan är bara hur? Det är där min kompetens och erfarenhet kommer in.
 

Ett salutogent fokus

Utbildningar & workshops
Inspirationsföreläsningar
Webbföreläsningar
Handledning & Coachning


Berger utbildning bidrar med färdiga paketlösningar såväl som anpassade skolutvecklingsupplägg bestående av exempelvis, utbildning, teamhandledning, projektstöd, observationer och intervjuer eller coachning. Den röda tråden i allt arbete vilar på salutogen grund och du kan alltid vara lugn för att metoderna utgår från vetenskap och evidens och mångårig erfarenhet av skolutvecklingsarbete utifrån styrdokument.

Flera skolor har valt att arbeta med någon av Magdalenas böcker som grund för utvecklingsarbetet. Mer info om dessa finner du HÄR 
 

"Magdalena är en både mycket kunnig och entusiasmerande föreläsare. En förmån att få ta del av hennes erfarenhet och insikt under en fortbildningsdag för folkhögskollärare. Tack!" Mailin Grumstedt, Vårdinge folkhögskolaHel och halvdagsutbildningar

Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med KASAM i skolan 
Hel- eller halvdagsutbildning 
läs mer

 

Samtalsmodeller att använda i arbete med elever med NPF och psykisk ohälsa
Hel eller halvdagsutibldning (Heldag med workshop) Läs mer

 

Psykisk hälsa, välmående och känsla av sammanhang
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

  

Lärarhälsa
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

​​​​​​

Psykisk ohälsa i skolan - Vad säger eleverna?
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

 

NPF OCH TILLGÄNGLIGHET - Barn, ungdomar, elever
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

 

NPF OCH TILLGÄNGLIGHET - Vuxna
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

 

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan
Hel- eller halvdagsutbildning Läs mer

  

KASAM - En modell för samverkan 
läs mer

 

Psykisk ohälsa i förskolan 
Läs mer

 

Svåra samtal och konkreta samtalsmodeller
Läs mer

 

Specialpedagogiska tjänster
Läs mer

 

Skolutveckling tjänster
Läs mer 

Kurser för skolpersonal 

Psykisk hälsa och hållbara studier 
Stockholm 31 mars 2023  Genomförd!

 

Psykisk hälsa och hållbara studier 
Göteborg 20 april 2023 

 

Psykisk hälsa och hållbara studier 
Malmö 27 april 2023

 

Psykisk hälsa och hållbara studier 
Zoom 2 maj 2023

 "En personlig, kunnig och uppskattad föreläsare med elevernas bästa i fokus!"
Nina Olsson Fahlén, Skolporten AB

"Lyssnade till Magdalena på konferensen Framtidens särskola 2021. Mycket tänkvärt och hoppfullt perspektiv om barn och ungdomar kring psykisk ohälsa. Konkreta metoder med fokus på friskfaktorer och att vi alla kan göra skillnad." Marie Norgren.

 Feedback i samband med föreläsning om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar vid Skolfam konferensen, arrangerad av Göteborgs stad och Allmänna barnhuset i sept 2021. 
 

 • Intressant och angelägen föreläsning. Tack!
 • Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!
 • Mycket bra och informativt! Tusen tack!
 • Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
 • Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
 • Jättebra viktig föreläsning!!
 • Så intressant, tack ‌
 • Väldigt bra!
 • Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.

 Det unika med Berger utbildning

"Det som kommit att bli mitt utbildnings viktigaste fokusområden är att jag vill stärka ditt pedagogiska själförtroende när det kommer till områden som gränsar åt psykiatri. Jag ger dig praktiska verktyg så att du med små medel ska kunna känna att du verkligen gör skillnad."


"Genom handledning, utbildning, coaching och i mina utvecklingsprojekt levererar jag alltid begriplig, konkret och tillgänglig kunskap, baserad på aktuell forskning. Specialpedagogik och elevhälsa ska vara enkelt, begripligt och tillgängligt och jag vill få dig att känna dig inkluderad i en levande process oavsett förkunskaper!"

Magdalena Berger

 

Skriv din mailadress så kontaktar jag dig för Kostnadsfritt samtal och berättar mer.  


Skolutveckling


"Jag anlitade Magdalena Berger i upptakten till ett utvecklingsarbete på min skola. Uppdraget bestod av kartläggning av lärmiljöer genom lektionsobservationer, intervjuer med elever och lärare, samt coachning till lärare som önskade. Arbetet mynnade ut i en rapport med förslag på fortsatt utveckling för skolan. Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor.

Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne."

Gunilla Blomqvist, Rektor i gymnasieskola, Stockholm 2022-11-01   


"Magdalena och jag har arbetat tillsammans i två skolor. Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet.

Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner."

Karl Martin Duke, Biträdande rektor LBS Stockholm Södra 2020-09-08 


"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. Oavsett roll gav Magdalena oss verktygen för att göra undervisningen bättre för alla elever. Genom att identifiera styrkor och möjligheter kan hon få en lärare att göra en anpassning som är avgörande för en eller få elever, men som stärker hela gruppen."

Tomas Selin, ordförande för Förskolenämnden (FSN) i Huddinge kommun.Kontakta mig och låt mig veta mer om era behov

 • Främja psykisk hälsa i skolan - Samverkan, förhållningssätt & verktyg.
 • KASAM - Känsla av sammanhang.
 • Psykisk ohälsa. Om hur vi förebygger och upptäcker i tid.
 • Tillgänglig lärmiljö och inkludering.
 • Extra anpassningar, utredning om särskilt stöd och stödinsatser.
 • NPF - Inkludering och tydliggörande pedagogik för elever med AST och ADHD. 
 • Andra önskemål inom elevhälsa och specialpedagogik.
  Referenser
   


Samtliga utbildingar och föreläsningar erbjuds med viss variation till personal inom:

 • förskola 
 • fritidshem
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • Vuxenutbildning


KONTAKT OCH FRÅGOR
 

 Utbildningar & kunskapsstöd

Elevhälsostöd
Skolutveckling 
Förändringsarbete
Konsultation
Handledning 
Rådgivning

KONTAKT & FRÅGOR
 


Du vet väl att du även kan boka online-tjänster? Coaching till privatpersoner kostar 100 kr för första coachingtillfället läs merHandledning, coaching & konsultation

Handledning - enskild eller i grupp
Coaching till privatpersoner
Konsultation och konsulttjänster
Expertrådgivning 

KONTAKT
 

Magdalena har en osviklig förmåga att sätta ord på det man vill jobba med, att få dig att känna dig helt och fullständigt förstådd . Hennes klokskap, inlevelseförmåga och breda och djupa kompetens medför att jag kan ge henne de allra bästa rekommendationer. Ulrika Persson, specialpedagog, privat kund 

Test

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag