Föreläsningar & Utbildningar

Föreläsningar
Främst inom psykisk ohälsa och inkludering i arbetslivet. 

Nuvarande upplägg

 • Den mentala hälsans spiral
  (inspirationsföreläsning kring samspel arbete, hälsa)
   
 • Mångfald inkludering, diskriminering 
  (kunskapsbaserad)
   
 • Psykisk ohälsa fördjupning (erbjudande just nu)
  (Personlig, berörande och kunskapsbaserad)
   
 • Nuromångfald, neurodiversity
  (inspirationsföreläsning och kunskapsbaserad)
   
 • Mänskliga rättigheter & likabehandling
  (kunskapsbaserad)
   
 • Digitalisering i skolan
  (inspirationsföreläsning, tankeväckande)
   
 • Utmaningar i en skola för alla 
  (tankeväckande)
   
 • Utvärdering elevhälsoarbete  - endast maj, juni 
  (faktabaserad)

Utbildningar
​Chefsutbildning planeras till hösten. "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen kan bokas när som helst och kommer att bestå av tre träffar. Den hyrs lämpligen in av en arbetsplats, annars finns möjligheten att boka in sig på utbildning på annan plats. Mer information kommer i augusti. Det går bra att anmäla intresse redan nu. 

Mer finns att läsa om samtliga föreläsningar och erbjudanden på
Berger Utbildning & Handledning på Facebook 


Tidigare föreläsningar & utbildningar – ett axplock
 
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom?
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel 
 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
 • MI-utbildning, introduktion
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation