Skola, förskola & omsorg

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Skärm eller tel. Fri abokning fram till 24 h innan bokad tid)
 

 

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov 

KontaktFöreläsningar erbjuds främst inom dessa områden

Specialpedagogik, elevhälsa, psykisk ohälsa i skolan, tillgänglighet, inkludering, språkstörning, neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF, ADHD och autism), Känsla av sammanhang, föräldrarsamarbete, lärar- och personalhälsa. Intresseanmälan
 Exempel på aktuell föreläsningar 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar  

En utbildning som bygger på boken Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda (utgiven av Studentlitteratur AB, 2020). Här ges du som deltagare möjlighet att på ett begripligt och lättillgängligt sätt lära dig mer om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

Föreläsningen ger dig kunskap om psykisk ohälsa, konkreta redskap till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt användbar kunskap gällande tidiga insatser. Lär vi oss arbeta på ett sätt som inte kostar något, men som främjar hälsa, blir också vårt arbete betydligt lättare, roligare och mer hanterbart. 

Föreläsningen har till syfte att ersätta frustration och oro med hopp, kunskap, glädje och nya verktyg. Tillsammans gör vi skillnad!  Läs mer om boken Psykisk ohälsa i skolan här.  Intresseanmälan 


Så främjar vi psykisk hälsa med hjälp av Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en konkret modell som med fördel kan användas i arbetet med att förebygga mental ohälsa. På ett lättillgängligt sätt ger denna föreläsning kunskap om hur man för egen del eller tillsammans i grupp kan skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för de barn, ungdomar eller vuxna man arbetar med och vill främja hälsan för. 

Psykisk ohälsa räknas idag som en folksjukdom och står för närapå hälften av alla sjukskrivningar. Det har blivit ett stort och allvarligt samhällsproblem som varje enskild arbetsplats behöver förhålla sig till. Intresseanmälan 


Lärarhälsa

På senare år har förväntningarna och kraven på personal inom pedagogiska verksamheter ökat snabbt till något som för många leder till stress och utmattning. Det påverkar även arbetet med eleverna. Den här föreläsningen ger lärare och annan skolpersonal de nycklar de behöver för att hålla sig friska och välmående för att undvika skadlig stress. 

Föreläsningen ger deltagarna nycklar de har användning för i arbetet med barnen, ungdomarna eller de vuxna. Om lärare får rätt stöd kan det bespara dem onödigt lidande och göra yrket mer hållbart på lång sikt. Föreläsningen bygger på innehållet i den bok som kommer att släppas inom kort, läs mer här.  IntresseanmälanPersonalhälsa

Föreläsningen ger personal inom alla de verksamheter som innebär att man arbetar med människor - vuxna och barn -  hjälp i arbetet med att påverka sin egen hälsa och arbetsmiljö i en positiv riktning för att också själv kunna arbeta och fungera i en stödjande, vårdande eller pedagogisk verksamhet. För att inte drabbas av psykisk ohälsa behöver man själv stöd och möjlighet till reflektion. Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. Intresseanmälan


Det går bra att boka föreläsningar inför hösten och avboka kostnadsfritt på grund av rådande läge. Föreläsningar kan också ges Online Utbildningar & kunskapsstöd

 • Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda. Utbildning utifrån boken med samma namn. Om hur vi arbetar med att främja psykisk hälsa hos våra elever och upptäcker psykisk ohälsa och vänder trenden i god tid.
   
 • Så arbetar vi med Känsla av sammanhang hos personal för att det ska gagna elever, brukare, patienter, kunder osv. En utbildning om hur vi främjar hälsa. 
   
 • Grundutbildning i Motiverande samtal - MI
  Ett förhållningssätt för förändringsarbete, samtalstekniker och bemötande.
   
 • Elevhälsoarbete som grundar sig i våra lagar och styrdokument
  (konkret stöd)
     
  Intresseanmälan
   

Priser

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge 
(ca 12 000 - 18 000 kr och uppåt, exkl moms, ev. resa och boende)

Handledning: 1400 - 1500 kr / tim exkl moms (min 2 tim)  
Konsultation: 900 - 1100 kr / tim exkl moms (ex. research el specialpedagogtjänster)

Specialpedagogtjänster på plats: heldag, à 7 timmar 6 200 kr exkl moms, halvdag à 3 timmar 3000 kr exkl moms och ev. resekostnad (rabatt erbjuds vid längre kontrakt).

Coaching Online: 495 kr exkl moms för 50 min (Priset gäller för enstaka tillfällen och enligt överenskommelse).

Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris via Bokadero eller Sveriges talare

 


Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med och preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om viss research eller tjänster och stöd inom områdena specialpedagogik eller organisationspsykologi. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. Jag kan också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se  

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning - jag hjälper dig vidare
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. Handledning kan ses som en form av utbildning. 

Coaching till skolledare och chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda team eller arbetslag? Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan i skolan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Kan hända är du ny i din position. Som specialpedagog och HR-konsult har jag lång erfarenhet i organisationsarbete och och kan ge dig som pedagogisk ledare konsultation och stöd i din vilja att nå dina visioner.
 
Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 

 


Tidigare föreläsningar & utbildningar

- Ett axplock


       Inspiration

 • Hur blev det såhär? Lärarhälsa och historik om elevhälsa. 

 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling

 • MI-utbildning, introduktion 

       Kunskap

 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen

 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)

 • Att undervisa och stödja elever med NPF

 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 

 • Utredning om särskilt stöd, en workshop

 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för lärare

 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.

 • Särbegåvade barn- och ungdomar

 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete

 • Psykisk ohälsa i skolan?

 • Elevhälsoarbete, EHA

 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick

 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier

 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser

 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag