Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan.

En föreläsning som bygger på boken Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda (utgiven av Studentlitteratur AB, 2020). Här ges du som deltagare möjlighet att på ett begripligt och lättillgängligt sätt lära dig mer om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, hur psykisk ohälsa kan drabba barn och ungdomar och vad vi vuxna kan göra för att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Därtill får du som deltagare konkreta redskap samt användbar kunskap gällande bemötande och samtalsmodeller specifikkt anpassade för att nå fram till barn och ungdomar som inte mår bra eller har svårt att kommunicera. En hoppfull föreläsning som bygger på såväl vetenskap som erfarenhet och och har till syfte att vara handgriplig och undvika teoretiska floskler. 

Intresseanmälan