Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med psykisk sjukdom

Kunskapen om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom ökar i samhället. Trots det är förståelsen bristfällig när det gäller att förstå drabbade personer i praktiken. Hur bemöter vi kunder, klienter och medarbetare som reagerar oförutsägbart, impulsivt eller i affekt? Hur arbetar vi lågaffektivt och hur ska vi lära oss att avläsa människor?


Sjukdomsdiagnoser som depression och utmattningssyndrom är inte längre något vi höjer på ögonbrynen inför men när en kund står och skriker till oss eller en medarbetare rusar ut och reagerar imulsivt i affekt eller med maniska utfall är det inte alltid så lätt att veta hur vi ska förhålla oss. 

Den här föreläsningen fokuserar på verktyg och strategier, samtalsmetoder och förhållningssätt du kan ha god nytta av när du möter kunder, klienter eller har att göra med medarbetare som agerar oförutsägbart, impulsivt, aggressivt, håglöst eller maniskt. Det kan också vara personer som har svårt att kommunicera eller som blir provocerade av ögonkontakt.

Du kan också ha god nytta av att lära dig mer om maktperspektivet och den makt du besitter och hur du kan kringgå detta med enkla medel i syfte att skapa tillit och ett gott samarbetsklimat. 

Föreläsningen fokuserar på:  
 • Signaler på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom
 • Bemötande av kunder och klienter med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom
 • Bemötande av medarbetare med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom
 • Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Hur vi ställer frågor och lyssnar
 • Maktperspektivet - hur skapar vi ett tillitsfullt klimat
 • Lågaffektivt bemötande  och att välja sina konflikter
 • MI-tekniker: Skalfrågor och ambivalenskors
 • Undersökning och frågor genom visuella hjälpmedel
 • Krav-kontroll-stödmodellen - Ett verktyg för att förebygga och kartlägga stress.  
 • KASAM - En strategi för att uppnå hälsa på arbetsplatsen 
Kostnadsfritt samtal