Så främjar vi psykisk ohälsa Del 2

Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas av psykisk ohälsa. Den här föreläsningen är startskottet till att skapa en en förändring och en handgriplig plan för det hälsofrämjande arbetet.


Denna föreläsning fokuserar på att förebygga psykisk ohälsa samt hur du som medarbetare oberoende av ledning kan undvika stressfällor och hälsofaror i arbetet. Föreläsningen definierar riskområden, hur psykisk ohälsa fungerar och hur återgången till arbete efter arbetsrelaterad ohälsa kan se ut.

Även i denna föreläsning betonas vikten av att ha ett hälsofrämjande synsätt. Föreläsningen riktar sig till såväl medarbetare som chefer och hela arbetsgrupper. Som deltagare får du tillgång till användbara strategier som kan användas på samtliga nivåer. Föreläsningen fokuserar på:  

 • att främja hälsa och ha ett salutogent synsätt i organisationen.  
 • förebygga ohälsa - hur gör man?  
 • riskfaktorer enligt stressforskning.  
 • vad betyder arbete för vår hälsa? 
 • vilka faktorer samverkar för vårt välbefinnande?  
 • psykisk ohälsa och arbetsrelaterad ohälsa? 
 • Krav-kontroll-stödmodellen - Ett verktyg för att förebygga och kartlägga stress.  
 • KASAM - En strategi för att uppnå hälsa på arbetsplatsen 
 • duktighetsfällan. 
 • självkänsla och riskerna med att vilja kompensera. 
 • att sätta gränser och prioritera.  
 • myter om utmattning. 
 • vägen tillbaka till arbetet.  
Kostnadsfritt samtal