SAMTALSMODELLER VID SVÅRA SAMTAL

Att tala med en eller flera personer istället för att tala till personer är svårare än många vill tro. I alltför många professionella samtal talar vi till människor när vi borde tala med människor, vänta in och lyssna för att på så sätt komma närmare en lösning.

Strategier

Den här utbildningen ger dig de verktyg och strategier du behöver för att lära dig lyssna och föra konstruktiva samtal i de situationer det är en utmaning att hitta en lösning. Du lär dig konkreta samtalsmetoder som främst bygger på att utveckla visuella strategier.

Konktreta, väl beprövade samtalsmetoder

Med hjälp av de metoder jag själv utvecklat utifrån forskning, motiverande samtal, decennier av handledning, coachning och samtal med barn, ungdomar och vuxna kommer du att kunna hitta konstruktiva lösningar betydligt mycket snabbare än om du sitter i traditionella mötesrum med en konventionell mötesstruktur. 

Samtals modell som passar alla

Det spelar ingen roll om du arbetar med tvååringar, tolvåringar eller sextonåringar. Du måste få den du samtalar med att känna makt och delaktighet i sin egen situation. Det betyder inte att det är barnet eller ungdomen som har ansvar och leder samtalet, tvärt om. Du leder men lyfter den det handlar om.

Barn, ungdomar eller vårdnadshavare

Här är det en konst att inkludera vårdnadshavare och tala med vårdnadshavare och barn samtidigt. Detta kräver inte bara kunskap och en verktygslåda, du behöver träna och finslipa dina verktyg för att nå framgång. När du väl gör det spar du så ofantligt mycket tid och det som var huvudorsaken till samtalen, att nå framgångsrika resultat kan upplevas som ren magi.

Det här får du genom utbildningen:

 • Konkret kunskap om hur du går till väga
 • Värdebaserad kunskap om maktbalans, gränser och utsatthet i samtal
 • Tips på flera visuella hjälpmedel
 • Tankeväckande kunskap om var gränsen går mellan privat, personlig och professionell
 • Kunskap om varför samtal utanför samtalsrum är att föredra
 • Hur man kan vidmakthålla ett salutogent förhållningssätt vid samtal
 • Övning i att samtala salutogent (hålla dig till det som fungerar)
 • Kunskap om kringfaktorer som påverkar samtal
 • Maktperspektivet
 • Konsten att lyssna och slöppa fram utan att gräva. 
 • Konsten att samtal MED och inte TILL
 • Konsten att ta ansvar samtidigt som lösningen får komma från den du samtalar med
  ​​​​​​​

INTRESSEANMÄLAN